Thông tin cho sinh viên
Banner động trên cùng trang tin
Câu lạc bộ Tiếng Anh (BeONE)I. THÔNG TIN CHUNG:

 • Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Tiếng Anh - Làm chủ tiếng Anh bản xứ.
 • Tên tiếng Anh: Be the Owner of Native English
 • Tên viết tắt: Be1/Be.ONE/b.ONE
 • Slogan: 3E (Excellent in Studying; Excited in Playing; Eternal Flame in Soul)
 • Ngày thành lập: 6/11/2009
 • Blog/Website: http://be1club.wordpress.com
 • Email: be1club.english@gmail.com.
 • Facebook: www.facebook.com/be1club


II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:


Câu lạc bộ chia làm các ban hoạt động như sau:

 • Ban Điều hành
 • Ban Nội dung
 • Ban Nhân sự
 • Ban Truyền thông


Ban điều hành:

1. Chủ nhiệm:
Trần Phương Thảo
Lớp: QH-2013-E KTQT
Điện thoại: 0965.7722.36
2. Phó chủ nhiệm:
Trần Phương Anh
Lớp: QH-2013-E KTQT – CLC
Điện thoại: 0167.4083.442
3. Phó chủ nhiệm:
Phan Hồng Nhung
Lớp: QH-2013-E KTQT – CLC
Điện thoại: 0167.3820.895
 
III. NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU:
 • Tạo nên sân chơi bổ ích cho sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, thông qua đó, nâng cao kỹ năng và khả năng sử dụng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp thông thường.
 • Hình thành và phát triển tư duy Anh ngữ.
 • Thực hiện các hoạt động giao lưu, ngoại khóa, sinh hoạt tập thể để ứng dụng các kỹ năng vào thực tiễn.
 • Tạo cơ hội và điều kiện cho thành viên được thể hiện và rèn luyện kỹ năng teamwork, leadership, chạy sự kiện.


IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU:

 • Tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng tháng cho thành viên câu lạc bộ.
 • Tổ chức hội thảo chuyên đề về kỹ năng học Tiếng Anh hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm du học, kỹ năng viết CV, kỹ năng leadership,v.v… không chỉ chia sẻ những bài học kinh nghiệm về chuyên môn và học thuật mà còn chia sẻ những vấn đề thiết thực trong cuộc sống và xã hội.
 • Tổ chức các dự án kết hợp với các câu lạc bộ trong và ngoài trường.
 • Tổ chức các buổi vui chơi ngoại khóa, giao lưu giữa các thành viên câu lạc bộ nói riêng với các sinh viên trong và ngoài trường nói chung.