Thông tin cho sinh viên
 
Cộng đồng sinh viên kinh tế nghiên cứu khoa học (RCES)I. THÔNG TIN CHUNG:
 • Tên tiếng Việt: Cộng đồng sinh viên kinh tế nghiên cứu khoa học
 • Tên tiếng Anh: Research Community for Economics Students
 • Tên viết tắt: RCES
 • Slogan: Get inspired - Take challenge - Gain experience
 • Ngày thành lập: 25/10/2014
 • Website: http://rces.info (Sắp đi vào hoạt động)
 • Fanpage: www.facebook.com/RCES.info
 • Email: rces.info@gmail.com


II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:


Cộng đồng gồm các ban hoat động chính như sau:

 • Ban quản trị dự án
 • Ban điều phối dự án
 • Ban hỗ trợ dự án


Ban quản trị:

1. Chủ nhiệm:

Trần Quang Thắng

Email: quangthang711@gmail.com
Điện thoại: 0165 967 2616

2. Phó Chủ nhiệm:

Vũ Trung Kiên
Email: kienvu2368@gmail.com
Điện thoại: 0168 810 4022

3. Phó Chủ nhiệm:

Lê Thị Minh Phương
Email: minhphuong16794@gmail.com
Điện thoại: 0163 250 9305


III. NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU:


 • Tạo ra một cộng đồng học thuật của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, nơi tất cả các bạn sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học có thể cùng chia sẻ, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau.
 • Hỗ trợ và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông qua các dự án đồng hành cùng mùa nghiên cứu được tổ chức.
 • Tìm kiếm và hỗ trợ những sinh viên có tố chất và năng lực trong hoạt động nghiên cứu để hỗ trợ các giảng viên, nghiên cứu viên thực hiện các dự án nghiên cứu.
 • Nâng cao năng lực và tạo môi trường phát triển cho các sinh viên Trường Đại học Kinh tế muốn áp dụng những thay đổi từ tư duy khi nghiên cứu khoa học thành những hành động lan tỏa thiết thực đóng góp cho cộng đồng trong các dự án được thực hiện.


IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
:

 • Tổ chức các chương trình phát triển năng lực cho thành viên.
 • Tổ chức các chương trình chia sẻ về kỹ năng và kinh nghiệm nghiên cứu.
 • Thực hiện các dự án phát triển cộng đồng tại Trường Đại học Kinh tế.
 • Hỗ trợ các giảng viên, nghiên cứu viên trong các dự án nghiên cứu.
 • Thực hiện các dự án nghiên cứu đặt hàng từ các đối tác.
 • Tổ chức các hoạt động sinh hoạt kết nối giữa các thành viên trong cộng đồng.


Một số hoạt động tiêu biểu:

 • Thực hiện thành công Dự án Hỗ trợ sinh viên Đại học Kinh tế nghiên cứu khoa học năm học 2014 - 2015 và Dự án RCES Companion mùa đầu tiên với nhiều hoạt động nổi bật.
 • Hoàn thiện đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động Hỗ trợ sinh viên Đại học Kinh tế định hướng và chuẩn bị cho nghề nghiệp sau khi ra trường” với đơn đặt hàng nghiên cứu từ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Kinh tế (CSS).