Thông tin cho sinh viên
 
Câu lạc bộ Karate-DoI. THÔNG TIN CHUNG
  • Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Karate-Do Đại học Kinh tế
  • Tên tiếng Anh: Karate-Do UEB Club
  • Tên viết tắt: KC
  • Ngày thành lập: 22/2/2011
  • Blog/Website: >> Click
  • Email: hongnhungls27@gmail.com
 
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban điều hành:
Chủ nhiệm:

Nông Hồng Nhung

Điện thoại: 01664762476

Phó chủ nhiệm:

1. Hoàng Thị Trà

Điện thoại: 01672047132

2.   Kiều Việt Mỹ
Điện thoại: 01673379468

 
III. NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU
  • Tạo sân chơi cho các sinh viên ham mê thể thao, đặc biệt là bộ môn Karate-Do.
  • Tạo dựng cho các sinh viên bản lĩnh, sự tự tin trước khi vào đời; tuyển chọn những vận động viên có đủ năng lực, đạo đức vào đội tuyển trường tham gia các giải đấu lớn và giải học sinh - sinh viên diễn ra hàng năm do Bộ Giáo dục - Đào tạo, Liên đoàn Karate-Do Hà Nội tổ chức.

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU
  • Tổ chức thành công kỳ thi phong đai cho thành viên.
  • Tổ chức giao lưu thường xuyên với các Câu lạc bộ Karate-Do của Trường Đại học Điện lực và Đại học Lao động - Xã hội.