Thông tin cho sinh viên
 
Điều kiện, thủ tục vào ở nội trú trong KTX1. Thứ tự ưu tiên

- Con liệt sĩ, con thương binh, gia đình có công với cách mạng.

- Sinh viên dân tộc ít người.

- Sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

- Sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

- Sinh viên thi đỗ vào đại học đạt điểm cao.

2. Các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục nội trú

- Giấy triệu tập nhập học (bản photo).

- Giấy chứng nhận diện ưu tiên.

- Đơn xin vào ở KTX (theo mẫu quy định).

- 3 ảnh 4 x 6cm.

3. Các loại giấy tờ cần thiết để đăng ký tạm trú

- Giấy báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu do công an phường xã cấp (mẫu NK5)

- Giấy triệu tập nhập học (bản photo).

- 2 ảnh 3 x 4cm

- Chứng minh thư nhân dân (bản photo).

4. Thủ tục vào ở KTX

- Tại các điểm đón tiếp sinh viên khoá mới của các đơn vị đào tạo đều có các

- Văn bản hướng dẫn chi tiết về chỉ tiêu và đối tượng cũng như tiêu chuẩn chế độ cụ thể.

- Trung tâm Hỗ trợ sinh viên sẽ phối hợp chặt chẽ với các trường để đón tiếp và làm thủ tục vào ở nội trú theo quy định.

>> Xem thêm thông tin từ website của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên ĐHQGHN


UEB_net