Thông tin cho sinh viên
 
Cẩm nang sinh viên năm 2016 - 2017Thư ngỏ của Hiệu trưởng

PHẦN I: ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

I. Chương trình định hướng cho sinh viên mới nhập học

II. Chương trình đào tạo đại học dành cho khóa QH2016

III. Quy chế, Quy định đào tạo đại học

IV. Kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017

V. Hướng dẫn tra cứu tài liệu học tập

VI. Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin ĐHQGHN

VII. Một số điểm cần lưu ý trong quy chế đào tạo

VIII. Một số biểu mẫu

PHẦN II: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC TRONG NƯỚC, QUỐC TẾ DÀNH CHO SINH VIÊN

I. Nghiên cứu khoa học

II. Hợp tác trong nước và quốc tế

PHẦN III. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

>> Chi tiết xem tại đây.

PHẦN IV: HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN

>> Chi tiết xem tại đây.

PHẦN V: CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

I. Các tổ chức đoàn thể

II. Công tác sinh viên

PHẦN VI: MỘT SỐ THÔNG TIN HỖ TRỢ SINH VIÊN

I. Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

II. Các thông tin - Địa chỉ cần biết


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN