Thông tin cho sinh viên
 
Cộng đồng sinh viên kinh tế nghiên cứu khoa học (RCES)1. THÔNG TIN CHUNG

Tên tiếng Việt: Cộng đồng sinh viên kinh tế Nghiên cứu khoa học (RCES)

Tên tiếng Anh: Research Community for Economics Students

Ngày thành lập: 25/10/2014

Slogan: Get inspired - Take challenge - Gain experience

Fanpage: https://www.facebook.com/RCES.info/

Email: rces.info@gmail.com

Youtube: Rces Info

Website: http://rces.info/

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban chủ nhiệm:

Chủ nhiệm:

Nguyễn Đức Tâm

Email: ductamvnu@gmail.com

Số điện thoại: 0163285110

Phó chủ nhiệm:

Trương Thảo Phương

Emaill: thaophuongueb@gmail.com

Số điện thoại: 01676349600

Phó chủ nhiệm:

Nguyễn Ngọc Diệp

Email: ngocdiepnguyen2712@gmail.com

Số điện thoại: 0934651089

Cộng đồng sinh viên kinh tế nghiên cứu khoa học chia thành 3 ban:

- Ban quản trị dự án

- Ban điều phối dự án

- Ban hỗ trợ dự án

3. MỤC TIÊU

- Truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học cho đối tượng dự án hướng tới.

- Trang bị kỹ năng cơ bản và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu cho các nhóm nghiên cứu bắt đầu thực hiện cho tới lúc hoàn thiện đề tài.

- Hỗ trợ tối đa các nhóm nghiên cứu trong suốt quá trình nghiên cứu khoa học thông qua các kênh truyền thông và liên hệ của RCES.

- Tìm kiếm và bồi dưỡng các sinh viên có đam mê và có năng lực nghiên cứu tham gia hỗ trợ các giảng viên, nghiên cứu viên thực hiện các dự án.

4. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Hoạt động của Cộng đồng RCES được chia làm 2 mảng chính: Đối ngoại và đối nội.

4.1 Đối ngoại

- Dự án I-Reseach gồm chuỗi chương trình R Talk (Research Talk) và cuộc thi báo cáo và bảo vệ thử công trình NCKH trước hội đồng phản biện Defense Trial.

- Dự án RCES Speardout lan tỏa niềm đam mê nghiên cứu và hỗ trợ quá trình nghiên cứu của các bạn sinh viên với 6 tiểu mục được đăng tải trên website RCES.info

- Hộp thư hỗ trợ trực tuyến đồng hành cùng mùa nghiên cứu.

4.2 Đối nội

- Tổ chức các buổi training các kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn cho cộng tác viên, thành viên và điều phối viên.

- Thực hiện dự án hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học RCES Companion với mô hình Buddy-Newbie.

5. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2018 - 2019

- Xây dựng, phát triển và mở rộng thêm số lượng thành viên.

- Nâng cao kỹ năng tổ chức sự kiện, kỹ năng chuyên môn cho các thành viên

- Xây dựng thương hiệu về một cộng đồng sinh viên nghiên cứu khoa học.

- Góp phần lan tỏa niềm đam mê nghiên cứu rộng hơn đối với sinh viên ĐHKT nói riêng và sinh viên các trường đại học nói chung.

- Hỗ trợ và phát triển phong trào NCKH sinh viên.