Trang Hợp tác phát triển
 
Các đối tác nước ngoài chính của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNTT

Đối tác

Website

1

Đại học Bordeaux, Pháp

www.u-bordeaux4.fr

2

Đại học Kyoto, Nhật Bản

www.kyoto-u.ac.jp/en‎

3

Đại học Công nghệ Swinburne, Australia

www.swinburne.edu.au

4

Tổ chức Từ thiện In Sewa Ltd., Singapore

www.insewa-indochine.org

5

Đại học Thương mại Chiba, Nhật Bản

www.cuc.ac.jp/eng

6

Đại học Bang California, Long Beach, Mỹ

www.csulb.edu

7

Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản

www.ynu.ac.jp/english

8

Đại học Osaka City, Nhật Bản

www.osaka-cu.ac.jp/en

9

Công ty Chứng khoán Anh ACCA

www.accaglobal.com

10

Đại học Sydney, Australia

www.sydney.edu.au

11

Đại học Nagoya, Nhật Bản

www.nagoya-u.ac.jp/en

12

Đại học Quốc tế Akita, Nhật Bản

https://www.aiu.ac.jp/

13

Đại học Trinity Dublin, Ireland

https://www.tcd.ie/

14

Đại học Benedictine, Mỹ

www.ben.edu

15

Đại học Bang California Fullerton, Mỹ

http://www.fullerton.edu/

16

Đại học Oita, Nhật Bản

www.oita-u.ac.jp/english

17

Đại học Thammasat, Thái Lan

http://www.tu.ac.th/en/

18

Đại học Uppsala, Thụy Điển

www.uu.se

19

Đại học Massey, New Zealand

www.massey.ac.nz

20

Đại học Troy, Mỹ

www.troy.edu