Trang Hợp tác phát triển
 
Các đối tác trong nước chính của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN1. Trường Đại học Kinh tế Luật - ĐHQGHCM

2. Đại học Y tế Công cộng

3. Đại học Sài Gòn

4. Học viện Bưu chính Viễn thông

5. Đại học Hàng hải Việt Nam

6. Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

7. Học viện An ninh Nhân dân

8. Đại học Kinh tế Quốc dân

9. Đại học Ngoại thương

10. Đại học Sư phạm Hà Nội

11. Đại học Thương mại

12. Học viện Tài chính

13. Học viện Ngân hàng

14. Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội

15. Hiệp hội các Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

16. Hiệp hội các nhà Quản trị doanh nghiệp Việt Nam

17. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

18. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji

19. Tập đoàn Alphanam

20. Tập đoàn Gami

21. Tập đoàn Bảo Sơn

22. Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

23. Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

24. Công ty Cổ phần Đầu tư IMG

25. Công ty Cổ phần Citicom

26. Công ty Cổ phần Misa

27. Công ty CP Tập đoàn Thái Tuấn

28. Công ty Cổ phần Thủy Tạ

29. Công ty Quản lý Quỹ đầu tư A.I Capital

30. Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính

31. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

32. Ngân hàng Bưu điện Việt Nam

33. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín

34. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

35. Ngân hàng TMCP Quân đội

36. Ngân hàng TMCP Quốc dân

37. Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

38. Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

39. Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales

40. Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc

41. Bộ Tài chính

42. Bộ Công thương

43. Bộ Giáo dục và Đào tạo

44. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

45. Sở KHCN tỉnh Hà Nam

46. Sở KHCN tỉnh Nam Định

47. Sở Nội vụ Phú Thọ

48. Sở KHCN tỉnh Ninh Bình

49. Văn phòng Chính phủ

50. Vụ Kinh tế Tổng hợp

51. Vụ Kinh tế Ngành

52. Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

53. Viện Kinh tế Việt Nam

54. Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới

55. Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

56. Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

57. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

58. Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

59. Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế tư

60. Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

61. Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính


Trường ĐHKT - ĐHQGHN