Trang Hợp tác phát triển
 
Các đối tác trong nước chính của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội
 • Tập đoàn Gami
 • Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ VN
 • Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
 • Tập đoàn giáo dục EMG
 • Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN
 • Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
 • Công ty Đào tạo Nghiệp vụ và Tư vấn Ngân hàng
 • Ngân hàng Thương mại CP An Bình
 • Ngân hàng Thương mại CP Đại Dương
 • Báo Đầu tư
 • Công ty Chứng khoán Hà Nội
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
 • Tổ hợp thị trường Hoàng gia Việt Nam
 • Công ty Phát triển Năng lực tổ chức
 • Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
 • Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội
 • Công ty TNHH NN một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội
 • Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài (VAFIE)
 • Ngân hàng Thương mại cổ phần Liên Việt
 • Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank)
 • Tập đoàn Doji
 • Quỹ Việt - Hàn

Trường ĐHKT - ĐHQGHN