Trang Hợp tác phát triển
 

Các đối tác trong nước chính của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Tin liên quanTT

Đối tác

Website

I

Trường đại học


1

Trường Đại học Kinh tế - Luật
(ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh)

www.uel.edu.vn

2

Trường Đại học Quốc tế -
ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh

http://www.hcmiu.edu.vn/

3

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

www.ptit.edu.vn

4

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

www.ulis.vnu.edu.vn

5

Đại học Y tế Công cộng

www.hsph.edu.vn

6

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG
Thành phố Hồ Chí Minh

www.hcmiu.edu.vn

7

Đại học Hàng hải Việt Nam

www.vimaru.edu.vn

8

Đại học Sài Gòn

www.sgu.edu.vn

9

Học viện An ninh Nhân dân

http://hvannd.edu.vn

II

Tập đoàn/tổng công ty/công ty/sở, ban, ngành


1

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội (HBA)

www.hba.vn

2

Hiệp hội Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài

www.vafie.org.vn

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

http://www.bacgiangdpi.gov.vn

4

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

www.pvn.vn

5

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji

www.doji.vn

6

Tập đoàn Alphanam

www.alphanam.com.vn

7

Tập đoàn Gami

www.gami.com.vn

8

Tập đoàn Bảo Sơn

www.baosongroup.vn

9

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro)

www.haprogroup.vn

10

Công ty Cổ phần Đầu tư IMG

www.img.vn

11

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

www.vndirect.com.vn

12

Công ty Cổ phần Lưu Hưng Phát Việt Nam (LHP)

www.lhp.vn

13

Công ty Cổ phần Thương mại Citicom

www.citicom.vn

14

Công ty TNHH General Motor Việt Nam

www. gmvchevrolet.com

15

Công ty Cổ phần Đầu tư quỹ A.I. Capital

www.aicapitalgroup.com

16

Công ty Stellar Management

www.stellarvietnam.com

17

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nguồn lực Việt

www.vietsourcing.vn

18

Công ty Cổ phần Misa

www.misa.com.vn

19

Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

www.div.gov.vn

20

Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính (BTCI)

www.btc.edu.vn

21

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

www.sacombank.com.vn

22

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

www.lienvietpostbank.com.vn

23

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

www.mbbank.com.vn

24

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

www.bidv.com.vn

25

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

www.techcombank.com.vn

26

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

www.msb.com.vn

27

Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng

www.vpb.com.vn

28

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

www.vietcombank.com.vn

29

Ngân hàng TMCP Quốc dân

www.ncb-bank.v

30

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa -
Sở Kế hoạch và Đầu tư

www.hotrodoanhnghiep.gov.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn FXKHXM
Nội dung