Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Trần Thế Nữ




1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:
Trần Thế Nữ

Năm sinh:
1980
Chức vụ:

Giảng viên, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:
Tiến sĩ
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
nutt@vnu.edu.vn/tranthenu@gmail.com
Điện thoại:
(84-4) 3754 7506 (+ 551)
Địa chỉ cơ quan:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 2005 - 2013: Nghiên cứu sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • 2003 - 2006: Thạc sĩ, Trường Đại học Thương mại.
 • 1998 - 2002: Cử nhân,Trường Đại học Thương mại.

3. Quá trình công tác:

 • Từ 2013: Giảng viên, Phó chủ nhiệm Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 2009 - 2013: Giảng viên, Phó trưởng Khoa Tài chính - Kế toán Trường Đại học Hòa Bình.
 • 2005 - 2008: Giảng viên, Trường Cán bộ HTX và Doanh nghiệp nhỏ.

4. Các công trình đã công bố:

4.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Giáo trình Nguyên lý Kế toán, Viện Đại học Mở Hà Nội, 2010.

4.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Giải pháp nào để nâng cao chất lượng công tác kế toán hợp tác xã nông nghiệp?, Tạp chí Kế toán, Số 65, 2007.
 2. Vấn đề định giá hàng hoá ở doanh nghiệp kinh doanh quần áo thời trang, Tạp chí Kế toán, Số 87, 12/2010.
 3. Dự toán - một công cụ quản lý kinh tế cần thiết đối với doanh nghiệp, Tạp chí Thị trường Giá cả, 12/2010.
 4. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận trong doanh nghiệp, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, 2/2011.