Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thị Thanh Hải1. Thông tin cá nhân:
 
Họ và tên:

Nguyễn Thị Thanh Hải

 
Năm sinh:
1979
Chức vụ:

Giảng viên, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:
Tiến sĩ
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:

haintt79@gmail.com

Điện thoại cơ quan:
(84-4) 3 7547506 + 551
Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội2. Quá trình đào tạo:
 • Hiện nay: Nghiên cứu sinh Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • 2008: Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2001: Cử nhân, Học viện Tài chính.

3. Quá trình công tác:
 • Từ 2013: Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • Từ 7/2010 - 2013: Giảng viên, Trưởng Bộ môn, Đại học Tài nguyên và Môi trường.
 • Từ 5/2010 - 6/2010: Giảng viên, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
 • Từ 2/2002 - 4/2010: Trưởng khoa Kế toán, Trường Trung cấp Nông nghiệp Hà Nội.


4. Các công trình đã công bố:

Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh theo yêu cầu hội nhập trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông thuộc Bộ Giao thông vận tải, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế chủ đề “Hội nhập: Cơ hội và thách thức", Tập 1, Nhà xuất bản Thống kê, 2012.
 2. Tầm quan trọng và yêu cầu của hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, số 58, 2012.
 3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông thuộc Bộ Giao thông vận tải, Tạp chí Thương mại số 18, 2012.
 4. Các đặc điểm của một hệ thống đo lường hiệu quả kinh doanh, Tạp chí Thương mại số 14, 2012.
 5. Ưu thế của ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán, Tạp chí Thương mại số 13, 2009.
 6. Hoạt động môi giới và tự doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam trên thị trường chứng khoán, Tạp chí Thương mại số 11, 2009.
 7. Thách thức đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ khi Việt Nam gia nhập WTO, Tạp chí Thương mại số 8, 2009.


5. Các đề tài NCKH và sáng kiến kinh nghiệm:

 • Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2006 - 2007 đạt loại A cấp Sở: “Ứng dụng phần mềm kế toán trong giảng dạy môn Kế toán doanh nghiệp”.
 • Nghiên cứu khoa học năm học 2005 - 2006 đạt loại A cấp Sở: “Một số nội dung cần quan tâm đối với việc soạn và sử dụng giáo án môn Kế toán doanh nghiệp học phần 1”.
 • Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2005 - 2006 đạt loại A cấp Sở: “Xây dựng và sử dụng hiệu quả các bài tổng kết chương môn Lý thuyết tiền tệ trên máy chiếu đa năng”.