Trang Giới thiệu chung
 
Đàm Thị Tuyết1. Thông tin cá nhân:
 
Họ và tên:

Đàm Thị Tuyết

Năm sinh:
1984
Chức vụ:

Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:
Thạc sĩ
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
Điện thoại:
(84-4) 37547506 + 309
Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

2. Quá trình đào tạo:
 • 2009 - 2011: Thạc sĩ nghiên cứu, Trường ĐH Nam Úc, Australia.
 • 2002 - 2006: Cử nhân Kinh tế Môi trường, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.


3. Quá trình công tác:

 • 2012 - nay: Giảng viên, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 2011 - 2012: Nghiên cứu viên, Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Đông Dương.
 • 2009 - 2011: Trợ lý nghiên cứu, Trợ giảng tại Trung tâm Hạch toán, Quản trị Doanh nghiệp và Phát triển bền vững, Trường Đại học Thương mại, Đại học Nam Úc, Australia.
 • 2006 - 2008: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ Môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.


4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Kinh tế môi trường,
 • Hạch toán môi trường
 • Biến đổi khí hậu


5. Công trình đã công bố:
Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Đàm Thị Tuyết, Pessl, J. Gottfried, “Advanced technologies for climate monitoring and control” presented at “The Second Global Conference on Agriculture, Food Security and Climate Change”, Hà Nội, 3-7/9/2012.
 2. Đàm Thị Tuyết, Burritt, R.L., Pisaniello, J.D., “Adequacy of policy and practices for small agricultural dam safety accountability and assurance in Vietnam”, Agricultural Water Management: An International Journal, Tập 112, Trang 63-74, 2011.
 3. Đàm Thị Tuyết, Pisaniello, J.D., Burritt, R.L., “Prevalent small dam safety problems and contributing factors: evidence from a rural commune in Vietnam”, International Water Power and Dam Construction, Tập 63, Số 4, Trang 18-22, 4/2011.
 4. Đàm Thị Tuyết, Burritt, R.L., Pisaniello, J.D., “Small dam safety problems in Vietnam and associated responsibility and accountability: evidence from a rural commune”, Journal of the Asia-Pacific Centre for Environmental Accountability, Tập 17, Số 3, Trang 154-181, 9/2011.
 5. Đàm Thị Tuyết, Burritt, R.L., Pisaniello, J.D., “How effective is small dam flood safety accountability and assurance policy in Vietnam?”, presented at the "International Exhibition and Conference on Climate Impact, Flood Protection and Hydraulic Engineering" (reviewed conference), Hamburg, 11-13/10/2011.
 6. Đàm Thị Tuyết, Burritt, R.L., Pisaniello, J.D., “Small dam safety and flood management policy in the context of climate change in Vietnam”, Hội thảo khí hậu trực tuyến 7-12/11/ 2011.