Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Tiến Thành 
1. Thông tin cá nhân:
 
Họ tên:
Nguyễn Tiến Thành
 
Năm sinh:
1985
Chức vụ:

Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:
Thạc sĩ (2009)
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Điện thoại:
(84-4) 37549190 + 610
Email:
tienthanh@vnu.edu.vn
Địa chỉ cơ quan:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
2. Quá trình đào tạo:
  • Năm 2011: Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, UBCKNN.
  • Năm 2009: Thạc sĩ Tài chính, Trường Đại học New South Wales, Úc.
  • Năm 2007: Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
3. Quá trình công tác:
  • Từ 2012 đến nay: Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
  • 2012 đến nay: Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Đầu tư Gardner & Partners; Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
  • Năm 2011 - 2012: Trưởng phòng đầu tư, Công ty CP quản lý Quỹ An Bình.
  • Năm 2010 - 2011: Trưởng nhóm tư vấn tài chính, Công ty CP Chứng khoán Vincom.
  • 2007 - 2009: Nhân viên kiểm toán, Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam.