Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Quốc Việt1. Thông tin cá nhân

Họ và tên:
Nguyễn Quốc Việt

Năm sinh:
1977
Chức vụ:

Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:
Thạc sĩ (2004, 2006)
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
ngqviet@vnu.edu.vn
Điện thoại:
(84-4) 37547506
Di động:
(84) 915.080.977
Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 


2. Quá trình đào tạo:
 • Năm 2013:Chứng chỉ TKT, Đại học Cambridge, England.
 • Năm 2013:Chứng nhận Phương pháp giảng dạy chuyên môn bằng Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • Năm 2013:Chứng nhận Application of Simulation Study (Simulation with Arena), Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • Năm 2013: Chứng chỉ Đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ KHĐT.
 • Năm 2013: Chứng nhận Đấu thầu quốc tế, NHTG.
 • Năm 2012: Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm, Viện Quản lý Giáo dục, Hà Nội.
 • Năm 2012: Chứng chỉ M&A cao cấp: Đàm phán và quản trị hậu M&A, CMAC.
 • Năm 2012: Chứng chỉ M&A cao cấp: Thâu tóm và chống thâu tóm, IMAA.
 • Năm 2010: Chứng chỉ Hành nghề Quản lý quỹ, UBCKNN.
 • Năm 2007: Chứng chỉ Định giá tài sản, Cục quản lý giá, Bộ Tài chính.
 • Năm 2006: Thạc sĩ Kinh tế tài chính, Đại học Ohio, USA.
 • Năm 2004: Thạc sĩ Sác xuất thống kê, Đại học Ohio, USA.
 • Năm 1999: Chứng chỉ Kế toán, Viện QTKD, ĐHKTQD Hà Nội.
 • Năm 1999: Cử nhân Kinh tế đầu tư, Đại Học KTQD Hà Nội.
3. Quá trình công tác:
 • 12/2011 đến nay: Giảng viên, Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • 8/2009 - 4/2011: Phó GĐ khối PTĐT, công ty CP chứng khoán Sao Việt
 • 4/2008 - 11/2011: Phó GĐ công ty CP thẩm định giá Avalue Việt Nam
 • 4/2007-3/2008: Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Golden Bridge Finance Co.Ltd
 • 11/2006-3/2007: Chuyên gia đầu tư BĐS, Indochina Capital Corp.
 • 6/2006-10/2006: Chuyên viên Tư vấn đầu tư, Ameriprise Financial Services, USA
 • 8/2002-11/2005: Trợ giảng, Đại học Ohio, USA
 • 9/1999-7/2002: Chuyên viên Tư vấn dự án, InvestConsult Group

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:  Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, đầu tư tài chính và định giá doanh nghiệp.

5. Các công trình đã công bố:

1. Nguyễn Quốc Việt. 2012. « M&A trong lĩnh vực logistics, con đường để tồn tại và phát triển ». Kỷ yếu hội thảo quốc tế về M&A 06/2012, TP HCM.

2. Nguyễn Quốc Việt. 2013. « Những rào cản trong quá trình thoái vốn của các DNNN hiện nay”. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 10, 16-19.

6. Đề tài NCKH và đề án

1. Chủ trì đề tài nghiên cứu cấp Trường ĐHKT: “Tác động của các chỉ số kinh tế vĩ mô lên thị trường chứng khoán Việt Nam và xu hướng TTCK năm 2013 ». Năm 2012.

2. Thành viên đề tài nghiên cứu cấp ĐHQGHN : "Nghiên cứu và ứng dụng sản phẩm tài chính bất động sản tại Việt Nam”. Tháng 9/2012 - nay.

3. Thành viên đề án cấp Trường ĐHKT: "Đào tạo hướng nghiệp theo vị trí công việc ngành Tài chính - Ngân hàng". Năm 2012.