Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Nguyễn Viết Thành1.    Thông tin cá nhân

Họ và tên:
Nguyễn Viết Thành
Năm sinh:
1974
Chức vụ:

Phó chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển

Học vị:
Tiến sĩ (2012)
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
Địa chỉ cơ quan:
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy,  Hà Nội.


2.
Quá trình đào tạo:

 • Năm 2012: Tiến sĩ, Đại học Nam Đan Mạch, Đan Mạch.
 • Năm 2006: Thạc sĩ, Đại học Tromsø, Na Uy.
 • Năm 1996: Cử nhân, Đại học Nha Trang, Việt Nam.


3. Nghiên cứu và giảng dạy


3.1.Quá trình công tác:

 • 2/2015 đến nay: Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN;
 • 8/2014 đến nay: Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN;
 • 3/2012 đến nay: Giảng viên, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
 • 9/2011-3/2012: Trợ lý Nghiên cứu, Khoa Kinh tế Môi trường và Kinh doanh, Đại học Nam Đan Mạch, Đan Mạch;
 • 9/2008-9/2012: Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Khoa Kinh tế Môi trường và Kinh doanh, Đại học Nam Đan Mạch, Đan Mạch;
 • 2006-2008: Cán bộ kỹ thuật, Dự án Sinh kế Bảo tồn biển (LMPA), Bộ NN&PTNT;
 • 2001-2006: Chuyên viên,Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN&PTNT);
 • 1999-2001: Chuyên viên, Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản, Bộ Thủy sản (nay là Bộ NN&PTNT).

3.2. Quá trình giảng dạy
 • 2012 đến nay: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQG HN, giảng dạy: Kinh tế Vi mô, Kinh tế Môi trường, Quản lý Môi trường, Phát triển bền vững;
 • 2010 -2012: Đại học Nam Đan Mạch, giảng dạy: Giới thiệu về Kinh tế Môi trường, Kinh tế Tài nguyên và Môi trường nâng cao.


4.
Hướng nghiên cứu

 • Phát triển bền vững,
 • Tăng trưởng xanh,
 • Mô hình kinh tế sinh học,
 • Tiếp cận hệ sinh thái,
 • Biến đổi khí hậu và Quản lý nghề cá.


5. Các công trình nghiên cứu


5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:
Thanh, N. N., N. V. Thành, N. T. V. Hà and N. Q. Việt (2014). Lượng giá tác động của BĐKH với thủy sản miền Bắc. Hà Nội, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia. 5.1.


5.2. Tạp chí chuyên ngành có bình duyệt tiếng Anh:
 1. Nguyen, T. A., D. A. Vu, P. Vu, T. N. Nguyen, T. M. Pham, H. T. T. Nguyen, H. Le, T. V. Nguyen, L. K. Hoang, T. D. Vu, T. S. Nguyen, T. T. Luong, N. P. Trinh, and L. Hens (2016): "Human Ecological Effects of Tropical Storms in the Coastal Area of Ky Anh (Ha Tinh, Vietnam)", Environment, Development and Sustainability, 1-23.
 2. Thanh, N. V., L. Ravn-Jonsen and N. Vestergaard (2016). "Marginal Damage Cost of Nutrient Enrichment: The Case of the Baltic Sea", Environmental and Resource Economics, 64(1)109-129.
 3. Thanh, N. V. (2013). "Bio-economic model of Eastern Baltic cod under the influence of nutrient enrichment". Natural Resource Modeling 26(2) 259-288.
 4. Thanh, N. V. (2012). "Ecosystem-based fishery management: a review of concepts and ecological economic models". BC Journal of Ecosystems and Management 13(2)1-14.
 5. Thanh, N. V. (2011). "Sustainable management of shrimp trawl fisheries in Tonkin Gulf, Vietnam". Applied Economics Journal 18(2) 1-17.

5.3. Tạp chí chuyên ngành có bình duyệt tiếng Việt:
 1. Nguyễn Viết Thành, Cao Lệ Quyên, Vũ Quốc Huy (2014): "Đánh giá sự phát triển bền vững của nghề khai thác hải sản tại Việt Nam", Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số tháng 12/2014.
 2. Nguyễn Viết Thành, Nguyễn Thị Vĩnh Hà, Nguyễn Ngọc Thanh (2014). “Lượng giá kinh tế các giá trị tài nguyên được cung cấp từ các hệ sinh thái biển Việt Nam”. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, số 16 (198), kỳ 2.
 3. Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Viết Thành, Nguyễn Thị Vĩnh Hà, Nguyễn Quốc Việt (2014). “Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu lượng giá kinh tế các giá trị tài nguyên được cung cấp từ các hệ sinh thái biển trên thế giới”. Tạp chí Quản lý Kinh tế, Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, số tháng 6/2014.
 4. Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Viết Thành, Dư Văn Toán, Ngô Thọ Hùng (2014). “Kết quả bước đầu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với nghề cá biển Việt Nam bằng phương pháp hàm sản xuất”. Tạp chí Khoa học và công nghệ biển, tập 14, số 1, tháng 3/2014.

5.4. Kỷ yếu/trình bày tại hội thảo:
 1. Thanh, N. V. (2014). Towards Green Growth In Vietnam: The Case Of Marine Capture Fisheries. The Sixteenth BESATOHA Forum, Hanoi, Vietnam.
 2. Thanh, N. V. and B. V. Tung (2014). Efficiency analysis of offshore fishing fleet in the South-eastern Sea (Vietnam) using DEA. The Seventeenth International Conference of the International Institute of Fisheries Economics & Trade (IIFET): Towards Ecosystem Based Management of Fisheries: What Role can Economics Play,Brisbane, Queensland, Australia.
 3. Thanh, N. V., Đ. T. Tuyet, N. T. Hoa, N. T. Huyen, L. T. Tuyen and N. N. Thanh (2014). Livelihood vulnerability assessment to climate change at community level using household survey: a case study of a coastal community in Rang Dong town, Nghia Hung district, Nam Dinh provice, Vietnam. The Seventeenth International Conference of the International Institute of Fisheries Economics & Trade (IIFET): Towards Ecosystem Based Management of Fisheries: What Role can Economics Play, Brisbane, Queensland, Australia.
 4. Thanh, N. V. and Thanh N. N. (2013). Climate change implications for fisheries in Vietnam. The Seventh Biennial North American Association of Fisheries Economists (NAAFE) Forum, St. Petersburg, Florida, USA.
 5. Thanh, N. V. and N. Vestergaard (2010). Towards an ecological economic model of fisheries: a case study of nutrient enrichment. 2010 World Conference on Natural Resource Modelling: Integrating biology, economics and mathematics for sustainable use of natural resources, Helsinki, Finland.
 6. Thanh, N. V. and N. Vestergaard (2009). An Ecosystem Approach to Fisheries and Nutrient Enrichment. The Fifth Biennial North American Association of Fisheries Economists (NAAFE) Forum, Newport, Rhode Island, USA.
 7. Thanh, N. V. (2008). Regulations for the shrimp trawl fishery in the Tonkin Gulf, Vietnam. The fourth global Conference on Ocean, Coast and Islands, Pre-conference workshop: Vietnams Marine Protected Areas Network: Lessons Learned, Challenges, Management Issues and Opportunities, Hanoi, Vietnam.
 8. Thanh, N. V. and A. Eide (2006). A bioeconomic analysis of the artisanal shrimp trawl fishery in the Tonkin Gulf, Vietnam. The thirteenth Biennial Conference of the International Institute of Fisheries Economics and Trade (IIFET): Rebuilding Fisheries in an Uncertain Environment, Portsmouth, UK.
 
6. Các dự án đã nhận hoặc tham gia:
 1. Lượng giá kinh tế hệ sinh thái rừng ngập mặn khu vực ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu nhằm phục vụ công tác quản lý về bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu điển hình tại khu vực cửa Ba Lạt, Nam Định (Bộ TN&MT), 2016-2017.
 2. Quản lý tổng hợp không gian ven biển (ISP) Việt Nam (WB), 2015-2016.
 3. Chiến lược quản lý sản phẩm cá tạp của nghề lưới kéo (FAO), 2013-2014.
 4. Phân tích hiệu quả đội tàu khai thác hải sản xa bờ vùng biển Đông Nam Bộ sử dụng phương pháp DEA (Bộ NN&PTNT ), 2013.
 5. Lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy sản miền Bắc và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT), 2012-2014.
 6. Tổng quan nghề khai thác cá ngừ đại dương Việt Nam (WPCFC), 2012.
 7. Quản lý bền vững các vùng biển Châu Âu dựa trên cơ sở tri thức (EU), 2010-2011.
 8. Nghiên cứu quảng bá Chứng chỉ MSC tại Việt Nam của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), 2007.


7. Giải thưởng khoa học:

Giải thưởng JIFRS cho bài báo xuất sắc liên quan đến chiến lược nghề cá có trách nhiệm tại hội thảo IIFET năm 2012 (JIFRS Yamamoto Prize for outstanding work in the development of strategies for responsible fishery management, IIFET 2012 Dar es Salaam)