Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Hoàng Thị Thanh Vân1. Thông tin cá nhân :
Họ và tên :
Hoàng Thị Thanh Vân           
 
Năm sinh :
1964
Chức vụ :

Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Học vị :
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA)
Ngoại ngữ :
Tiếng Anh
Email :
Di động :
(84) 1239341002  
Điện thoại :
(84-4) 37547506     
Địa chỉ cơ quan :
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo :
  • Năm 2006 - 2010: Nghiên cứu sinh Đại học Victoria, Australia, Liên ngành Kinh tế - Quản lý - Kinh doanh.
  • 1996 - 1998: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Wollongong, NSW, Australia, chuyên ngành: Kinh tế Kinh doanh.
  • Năm 1986: Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, Khoa Kinh tế, Chuyên ngành: Kinh tế thế giới.
3. Quá trình công tác:
  • Năm 2010 đến nay: Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.
  • Năm 1998 - 2005: Giảng viên Bộ môn Quản trị Kinh doanh, Khoa Kinh tế, ĐHQGHN.
  • Năm 1998 - 2001: Điều phối viên các dự án tài trợ bởi tổ chức ICCO Hà Lan; Nghiên cứu viên chính (Principal Reasercher) dự án “Đánh giá nhà ở đô thị 2000 - 2001” của WB.
  • Năm 1987 - 1994: Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương, Đại học Tổng hợp Hà Nội.