Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thị Hương Liên
1. Thông tin cá nhân:

Họ tên:
Nguyễn Thị Hương Liên
 
Năm sinh:
1978
Chức vụ:
Giảng viên Khoa Tài chính Ngân hàng
Học vị:
Tiến sĩ (2010)
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Điện thoại:
(84-4) 37549190 ext. 610
Email:
liennth@vnu.edu.vn
Địa chỉ cơ quan:
E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Lĩnh vực chuyên môn:
 • Tư vấn kế toán, hoàn thiện hệ thống chứng từ - sổ sách kế toán.
 • Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, kiểm toán các dự án quốc tế.
 • Tư vấn, giảng dạy các nội dung liên quan về chế độ kế toán doanh nghiệp, kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.
 • Nghiên cứu về tính độc lập của ngân hàng trung ương, chính sách mục tiêu lạm phát, nghiên cứu thực chứng về mô hình chính sách tiền tệ ở Việt Nam.
3. Quá trình đào tạo:
Năm 2010:

Tiến sĩ, chuyên ngành Phát triển Quốc tế, Trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản

Năm 2007:

Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế học, Trường Đại học Yamaguchi, Nhật Bản

Năm 2000:

Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán, Học viện Tài chính

 

4. Khóa đào tạo ngắn hạn:

12/2011: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 
5. Quá trình công tác:

5/2011 đến nay:

Giảng viên Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm 2004 - 2011:

Kiểm toán viên nội bộ, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Năm 2000 - 2003:

 

Trợ lý kiểm toán, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)


6. Kinh nghiệm công tác:

Từ năm 2000 đến năm 2003: Trợ lý Kiểm toán

 • Tham gia kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc các tổng công ty lớn như Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam.
 • Tham gia tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư - kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành như Dự án Nhà máy Xi măng Nghi Sơn, Nhà máy Xi măng Bút Sơn.

Tham gia kiểm toán các dự án Quốc tế như Dự án Kiểm toán Chẩn đoán các Doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (phối hợp với Công ty Kiểm toán KPMG), Dự án Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề (vốn ADB, JICA và các tổ chức quốc tế khác).

7. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Nguyen Thi Huong Lien (2010), "The Taylor Rule and Optimal Monetary Policy in Vietnam", Yokohama Journal of Social Sciences, Vol.15, No.4, pp. 99-115.
 2. Nguyen Thi Huong Lien (2011), Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán - kiểm toán bậc đại học ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trang 79-85.
8. Các đề tài nghiên cứu đã chủ trì:
 1. "The Taylor Rule and Optimal Monetary Policy in Vietnam", 2010, Trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản.
 2. "Inflation Targeting in New Zealand and Canada - A New Approach to Monetary Policy in Vietnam", 2007, Trường Đại học Yamaguchi, Nhật Bản.
9. Tham gia các hiệp hội, tổ chức nghiên cứu:
 • Thành viên của "Yokohama International Social Science Study Association", Nhật Bản.