Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Nguyễn Đăng Minh
1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:
Nguyễn Đăng Minh  
Năm sinh:
1976

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên, Phó Chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Học vị:
Tiến sĩ
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Email:
dangminh@vnu.edu.vn,

nguyendangminh@hotmail.com

Điện thoại:

(84) 437547506 ext 705

(84) 972961050
Địa chỉ CQ:
P705, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
2. Quá trình đào tạo:
1998

Kỹ sư, Khoa Cơ khí- Đại học Bách Khoa Hà nội, Chuyên ngành: Cơ khí động lực

1998
Cử nhân, Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội, Chuyên ngành: Tiếng Anh
2002

Kỹ sư, Trường cao đẳng kỹ thuật Quốc tế Honda, Nhật Bản, Chuyên nghành: Dịch vụ và Công nghệ sửa chữa ôtô.

2004
Thạc sĩ, Đại học Tổng hợp Tokyo, Nhật Bản, Chuyên ngành: Kỹ thuật công nghiệp
2009
Tiến sĩ, Đại học tổng hợp Nagoya, Nhật Bản, Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
                                     

3. Quá trình công tác:

3/2011 đến nay:

Phó Chủ nhiệm Khoa, Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

4/2004 -3/2011:

Chuyên gia phòng quản trị dự án tại trụ sở chính, tập đoàn Toyota, Nhật Bản.

9/1998 - 9/1999:

Kỹ sư tại Phòng quản lý sản xuất, Honda Việt Nam (Thực tập trước khi đi Nhật Bản)

                                   
4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:
 • Nghiên cứu về phát triển bền vững các nghành công nghiệp và dịch vụ dựa trên các tiêu chí về chất lượng và môi trường.
 • Phân tích và vận dụng sáng tạo các mô hình quản trị hiện đại (Toyota Production System, Risk Management, Total Quality Management, Lean manufacturing, Six Sìgma) vào các doanh nghiệp Việt Nam.
 • Đánh giá thực trạng các doanh nghiệp, các tập đoàn kình tế của Việtnam, tìm ra các khâu bất hợp lý trong hệ thống, đưa ra các đề xuất để cắt giảm lãng phí, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của tất cả các khâu khớp trong toàn bộ hệ thống.
 • Nghiên cứu, đề xuất các chính sách, các mô hình quản trị mới, tạo động lực phát triển nền kinh tế.
 • Nghiên cứu về phát triển hệ thống công nghiệp phụ trợ (Supporting Industry), cụm nghành công nghiệp (industrial cluster) phục vụ cho nghành sản xuất và dịch vụ tại Việt Nam.
 • Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật mô phỏng (Simulation Study) để tối ưu hóa các hoạt động quản trị
5. Công trình đã công bố:
5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:
 1. Hoàng Văn Hải, Nguyễn Đăng Minh, Nhâm Phong Tuân, “Tinh thần doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập” (tiếng Việt), Nhà Xuất Bản Đại học Quốc Gia, ISBN 978-604-62-0643
 2. Soemon Takakuwa, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Đăng Minh. “Manufacturing and Environmental management” (tiếng Anh), Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia, ISBN 978-604-57-0000-6
5.2. Các bài viết

Bài báo khoa học quốc tế

 1. Nguyễn Đăng Minh, “Empirical Manufacturing Line Designs in Japanese Automobile Plants”. Publishedin International Journal of Simulation Modeling (Tập 8, Số 2, 6/2009, (http://www.ijsimm.com). (ISI index)
 2. Nguyễn Đăng Minh, “Manufacturing Line Designs in Automobile Industrial Plants: Line Upsizing with Capacity and Cost Analysis”. Journal of Japan Society for Information and Management, 7/2009. (http://wwwsoc.nii.ac.jp/oa/).
 3. Nguyễn Đăng Minh, “Contribution of Total Productive Maintenance to the Environmental Conservation”. Journal of Japan Society for Information and Management, 6/2012. (http://wwwsoc.nii.ac.jp/oa/).
 4. Hoàng Văn Hải, Nguyễn Đăng Minh, “Current issues of environmental management in Vietnam: The case of VEDAN Vietnam”. Journal of Japan Society for Information and Management, 6/2012 (http://wwwsoc.nii.ac.jp/oa/).

Bài báo trong nước:

 1. Nguyễn Đăng Minh, “Practical application of total productive maintenance in Japanese industrial manufacturing plants”. Bằng Tiếng Anh, VNU Journal of Science, Economics and Business 27, Số 5E, 2011.
 2. Nguyễn Đăng Minh, Đỗ Thị Cúc, “Ứng dụng 5S trong hệ thống các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam: Thực trạng và Giải pháp”. VNU Journal of Science, Economics and Business, Tập 1, 2013

Bài báo đăng kỷ yếu hội thảo quốc tế (Scopus Index):

 1. Nguyễn Đăng Minh and Takakuwa, S., “Emergence of Simulations for Manufacturing Line Designs in Japanese Automobile Manufacturing Plants”. Proceedings of the 2008 Winter Simulation Conference, Miami, USA, 12/2008, Piscataway, New Jersey: IEEE, Inc. 12/2008. (http://www.wintersim.org/prog08wsc.htm#MA). (Peer Reviewed International Conference)
 2. Nguyễn Đăng Minh, “Empirical make or buy decision making model in Japanese automobile industry”. Proceedings of the 2011 Winter Simulation Conference, Arizona, USA, 12/2011, Piscataway, New Jersey: IEEE. (Peer Reviewed International Conference)
 3. Nguyễn Đăng Minh, “Equity valuation model of Vietnamese companies in a foreign securities market - a simulation approach”. Proceedings of the 2012 Winter Simulation Conference, Berlin, Germany, 12/2013, Piscataway, New Jersey: IEEE. (Peer Reviewed International Conference)

Bài báo đăng kỷ yếu hội thảo quốc tế

 1. Nguyen Dang Minh and Fujioka, T., “Lateral Control for Autonomous Vehicle by Model Matching and Trajectory Planning”. Published in Proceedings of the Society of Automotive Engineers of Japan (JSAE 2003). (Nagoya, Japan, 2003, September). (Peer Reviewed International Conference)
 2. Nguyen Dang Minh, and Takakuwa, S., “Make or Buy: An Analytic Hierarchy Process Approach”. Published in Proceedings of the Japan Society for Information and Management, Miyazaki, Japan, 10/2008.
 3. Nguyen Dang Minh, “Empirical process design for Make or Buy in Japanese Automobile Manufacturing Plants”. Proceedings of the Asia Pacific Conference on Information Management (APCIM 2009). Beijing, 3/2009.
 4. Nguyen Dang Minh, “Total Productive Maintenance: an Application for Japanese Automobile Plant”. Proceeding of the 2011 Northeast Asia Management and Economics Joint Conference (NAMEJC 2011). Chungnam University, Republic of Korea. Chungnam 10/2011.
 5. Hoàng Văn Hải, Nguyễn Đăng Minh, “Hiện trạng và chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ cho nghành công nghiệp ô tô Việt Nam”. Kỷ yếu hội thảo quốc tế về phát triển cụm nghành công nghiệp khu công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo mảng liên kết sản xuất và hình thành chuỗi giá trị, Đà Nẵng, 07/2011.
 6. Nguyen Dang Minh, Do Thi Cuc, Ta Thi Huong Giang “Management of Technology in Vietnamese Small and Medium Manufacturing Enterprises: Current Situation and Suggestion for improvement”. Proceeding of Asia Pacific Conference on Information Management, Seattle, Washington USA, 8/2012.

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học:

 1. Thực trạng áp dụng 5S tại các doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà nội, Đề tài KT.12.25 cấp cơ sở, 2012-2013. (Chủ trì, đã nghiệm thu)
 2. Xây dựng mô hình quản trị tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt nam, Đề tài cấp ĐHQGHN, 2013-2015. (Chủ trì, đang thực hiện)
6. Những thông tin khác về hoạt động NCKH:
 • The Empirical Process design In Japanese Automobile Manufacturing Plants - Luận văn Tiến sĩ, Đại học Tổng hợp Nagoya, 2009.