Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Lê Quân1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:
Lê Quân
 
Năm sinh:
13/08/1974, tại Hà Nội
Chức vụ:
Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giảng viên kiêm nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh
Học vị:
Tiến sĩ
Học hàm:
Phó giáo sư kinh tế
Ngoại ngữ:
Tiếng Pháp, tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: lequan@vnu.edu.vn
ĐT cơ quan: (84-4) 37547506

Di động:

(84) 913543330
Cơ quan: 114 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • Công nhận Phó giáo sư: Năm 2009

 • Sau tiến sĩ: Đại học Aix Marseille 2, Pháp, 5/2004

 • Tiến sĩ Khoa học quản trị: Đại học Toulon-Var, Cộng hòa Pháp, 1/2003

 • Thạc sĩ nghiên cứu khoa học quản trị: Đại học Grenoble 2, 1999

 • MBA: CFVG Hà Nội, 1998

 • Cử nhân quản trị kinh doanh: Đại học Thương mại, 19966

3. Quá trình công tác

 • Từ 12/2014 đến nay: Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Từ 3/2011 đến nay, Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
 • Từ 1/2000 đến 8/2010, Khoa Quản trị doanh nghiệp, Trường Đại học Thương mại (Trưởng bộ môn Quản trị Nguồn Nhân lực, Trưởng bộ môn Quản trị doanh nghiệp).

 • Từ 2004 đến nay: Thành viên Ban điều hành mạng lưới nghiên cứu doanh nhân Pháp ngữ

 • Từ 2005 đến 2010: Ủy viên Hội đồng quản trị Viện đào tạo Doanh nhân Pháp ngữ

 • Từ 2000 đến 2005: Phụ trách chuyên ngành đào tạo Quản trị doanh nghiệp bằng tiếng Pháp Quản trị doanh nghiệp, Tổ chức Đại học Pháp ngữ

 • Từ 2000-2004 : Phụ trách quan hệ quốc tế Pháp ngữ, Đại học Thương mại Hà Nội.

4. Công trình khoa học

4.1. Đề tài NCKH làm chủ nhiệm

 1. Phát triển nhân viên bán hàng tại các siêu thị trên địa bàn Hà Nội, đề tài cấp Bộ, 2010

 2. Hoàn thiện hệ thống đánh giá cán bộ quản lý tại DNTM trên địa bàn HN, đề tài cấp Bộ, 2008

 3. Hoàn thiện hệ thống bán lẻ tiện ích tại các đô thị mới HN, đề tài cấp Bộ, 2007

 4. Hoàn thiện hệ thống chính sách và công cụ tiền lương tại DNNN sau cổ phần hóa, đề tài cấp Bộ, 2005.

 5. Hoàn thiện môi trường thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam (Trường, 2002)

4.2. Các đề tài NCKH tham gia:

 1. Hoàn thiện chuỗi cửa hàng bán lẻ tiện ích trên địa bàn Hà Nội, đề tài cấp Bộ, thư ký đề tài, 2009

 2. Giải pháp phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, đề tài cấp Bộ, 2008, Phó chủ nhiệm đề tài

 3. Một số giải pháp đồng bộ phát triển các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tại địa bàn Hà Nội trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Đề tài Thành phố Hà Nội, chương trình X07, 2005. Thư ký đề tài.

 4. Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện tự do hóa thương mại (đề tài cấp Bộ, Bộ thương mại, B2002-78-009). Thành viên nghiên cứu

 5. Hoạch định chiến lược tại các DNTM của Việt Nam (đề tài cấp Bộ, 2003). Thành viên nghiên cứu

4.3. Sách xuất bản:

 1. Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại, NXB Thống kê, 2010 (đồng chủ biên)

 2. Bài tập tình huống và thực hành quản trị nhân lực, NXB Thống kê, 2010 (Chủ biên)

 3. Entrepreneuriat francophone, NBX Hamarttan, Pháp, 2010 (đồng tác giả)

 4. Vision Internationale (Tầm nhìn quốc tế), NXB Thống kê, 2011 (đồng tác giả)

 5. Vision Internationale (Tầm nhìn quốc tế), NXB Thống kê, 2010 (đồng tác giả)

 6. Vision Internationale (Tầm nhìn quốc tế), NXB Thống kê, 2007 (đồng tác giả)

 7. Kỹ thuật xây dựng hệ thống tiền lương và đánh giá thành tích, NXB ĐH KTQD, 2008

 8. Dynamique entrepreneurial et développement économique (Năng động kinh tế tư nhân và phát triển kinh tế), NXB Harmattan (Pháp), 2007 (đồng tác giả).

 9. Hoàng Văn Hải và Vũ Thùy Dương (chủ biên), Quản trị nhân lực, NXB thống kê, 2006

 10. Vũ Thùy Dương (chủ biên), Quản trị dự án, NXB thống kê, 2006

Các bài viết khoa học đăng tạp chí:

 1. Ứng dụng trả lương theo 3Ps tại các doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Khoa học Thương mại, 2011

 2. Đãi ngộ bằng cổ phiếu tại các DN nước ta, tạp chí KHTM, số 33, 2010

 3. Phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo ở VN, tạp chí Khoa học, Algerie, 2009

 4. Nâng cao chất lượng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cán bộ cấp trung và cơ sở của doanh nghiệp thương mại ở nước ta, Tạp chí KHTM, số 30, 2009

 5. Xây dựng các giá trị văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp, Tạp chí KHTM, số 22, 2008

 6. Năng lực giám đốc DN nhỏ và vừa khu vực nông thôn tỉnh Nam Định, tạp chí KHTM, số 26, 2008

 7. Nghiên cứu một số giá trị cốt lõi của cửa hàng bán lẻ tiện ích tại nước ta, tạp chí KHTM, số 25, 2008

 8. Thực trạng và định hướng phát triển bán lẻ hiện đại tại các đô thị mới Hà Nội, Tạp chí Khoa học Thương mại, tháng 6/2007

 9. Nghiên cứu quá trình khởi nghiệp của doanh nhân trẻ Việt Nam, tạp chí Phát triển Kinh tế, TP Hồ Chí Minh, tháng 7/2007.

 10. La nouvelle Place du Vietnam dans la soustraitance internationale des logiciels (cùng với Hoàng Văn Hải), tạp chí Viện Cedimes, số 1, ISSN 1764-4267, Hè 2007.

 11. Đổi mới chính sách tiền lương tại các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa, Tạp chí Phát triển Kinh tế, TP Hồ Chí Minh, tháng 4/2007

 12. Đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, tạp chí EcoAustral, tạp chí kinh tế Ấn Độ Dương, số tháng 12/2006-01/2007.

 13. Những phẩm chất tiêu biểu của các doanh nhân trẻ Việt Nam, Tạp chí Khoa học Thương mại, số 13, tháng 11, 2005

 14. Nghiên cứu động cơ khởi nghiệp của các chủ doanh nghiệp trẻ Việt Nam, Tạp chí Khoa học Thương mại, số 2/2003

Bài viết hội thảo khoa học:

 1. Dịch vụ tư vấn quản lý tại Việt Nam, Hội thảo Khoa học Quốc tế Ảnh hưởng của xã hội nhân văn tới phát triển kinh tế xã hội, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011

 2. Barrières et stimuli à l’exportation perçus par les entrepreneurs d’un pays en transition : le cas des PME du Vietnam (Rào cản xuất khẩu nhìn nhận bởi doanh nhân trong nền kinh tế chuyển đổi : trường hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam), Hội thảo khoa học quốc tế “Vulrabilité des TPE et PME dans un contexte de mondialisation” (Sự bền vững của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh toàn cầu), Trois - Rivieres, Canada, 2009

 3. Kinh nghiệm kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong triển khai dự án thực hành và thực tập tốt nghiệp cử nhân thực hành quản trị dự án và quản trị nhân sự, Hội thảo khoa học quốc gia “Tương tác Trường Đại học - Doanh nghiệp theo mục tiêu nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội và năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp”, 2009

 4. Tiếp cận chuỗi giá trị trong bối cảnh thương mại điện tử (Virtual Value Chain), Hội thảo quốc tế Quản trị trong bối cảnh phát triển công nghệ thông tin, Đại học thương mại, 11/2007

 5. Hội nhập kinh tế và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam: một vài kinh nghiệm rút ra. Hội thảo quốc tế Toàn cầu hóa và phát triển kinh tế, Anaba, Algeria, 9/2007

 6. Đổi mới công nghệ và xuất khẩu trong bối cảnh các SME Việt Nam, Hội thảo quốc tế Mạng lưới nghiên cứu doanh nhân pháp ngữ, Madargascar, 4/2007 (cùng với Lương Minh Huân)

 7. Xu hướng khởi nghiệp và tiến triển phát triển văn hóa doanh nhân ở Việt Nam, Hội thảo quốc tế Mạng lưới nghiên cứu doanh nhân pháp ngữ, Madargascar, 4/2007 (cùng với Trần Võ Trang).

 8. Đổi mới chính sách tiền lương trong bối cảnh kinh tế tri thức và công nghệ thông tin, Hội thảo quốc tế về Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh công nghệ thông tin và kinh tế tri thức, Đại học Thương mại, Hà Nội, 8/2006

 9. Vai trò của trung tâm thương mại, chợ và khu kinh tế cửa khẩu trong phát triển thương mại Việt - Trung (cùng với Hoàng Văn Hải), Hội thảo quốc tế Phát triển kinh tế biên mậu Việt - Trung, Học viện Tài chính, Hà Nội 11/2006.

 10. Vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ gia công phần mềm quốc tế, Hội thảo quốc tế Viện Cedimes, Targoviste, Roumania, 11/2006

 11. Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp theo tiếp cận chuỗi giá trị (Cùng với Hoàng Văn Hải, Mai Thanh Lan), Hội thảo quốc tế, Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh công nghệ thông tin và kinh tế tri thức, Đại học Thương mại, 8/2006.

 12. Luật Đầu tư 2005 : một số nội dung mới và những thay đổi cơ bản trong hình thức và thủ tục đầu tư (Cùng với TS. Nguyễn Anh Tuấn), Hội thảo Bộ Kế hoạch Đầu tư, 5/2006

 13. Nghiên cứu về doanh nhân trẻ định hướng phát triển tinh thần kinh doanh ở Việt Nam, Hội thảo quốc tế Doanh nhân, phát triển bền vững và toàn cầu hóa, Cluj-Napoca, Roumania, 5/2005

 14. Phát triển thương hiệu điểm đến - Hội thảo quốc gia về Điểm đến - Đại học Thương mại, 6/2004

 15. Phát triển các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tại Việt Nam, Hội thảo Quốc gia Phát triển thị trường nội địa trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, Hà Nội, 2003

 16. FDI và xuất khẩu của Việt Nam, Hội thảo quốc tế về đầu tư nước ngoài, Đại học Thương mại, Hà Nội, 2/2003

 17. Quản lý Nhà nước về Thị trường tại Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi, Hội thảo quốc tế về Phát triển kinh tế và thị trường, Cai rô, Ai Cập, 3/2004.

 18. Áp dụng phương pháp mô phỏng trong giảng dạy QTKD tại Việt Nam (cùng với Trần Hùng), Hội thảo quốc tế, Montreal, Canada, 2002

 19. Đào tạo Doanh nhân tại Việt Nam, Hội thảo quốc tế về Doanh nhân, Đảo Mauritus, 2001

 20. Cải cách các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi (cùng với GS. Phạm Vũ Luận), Hội thảo quốc tế về DNNN, Ba Lan, 2001.