Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Phạm Hùng Tiến
1. Thông tin cá nhân:

 
Họ và tên:
Phạm Hùng Tiến
Năm sinh: 
1968
Chức vụ: 

Giảng viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:
Tiến sĩ kinh tế (2002)
Ngoại ngữ:
Tiếng Đức, tiếng Anh
Email:
Điện thoại:
(84-4) 3754.7506 + 407
Di động:
(84) 906.153.933
Địa chỉ cơ quan: 

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 
2. Quá trình đào tạo:
 • Năm 2002: Tiến sĩ; Đại học Tổng hợp Leipzig, CHLB Đức.
 • Năm 1994: Thạc sĩ; Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh; Đại học Tổng hợp Leipzig, CHLB Đức
 • Năm 1990: Đại học; Chuyên ngành Kinh tế Chính trị; Đại học Tổng hợp Karl Marx, CHDC Đức.
3. Nghiên cứu và giảng dạy:
3.1 Quá trình công tác:
 • Từ 11/2010 đến nay: Giảng viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế - Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 2008 - 8/2010: Công ty CP phát triển nguồn nhân lực Bách Khoa Hà Nội.
 • 2007: TUV Rheinland - Education und Consulting Co., Ltd.
 • 2005 - 2007: Công ty Hanoi IEC Co., Ltd.
 • 2003 - 2005: Công ty BBI – Bildungs - und Beratungsinstitut GmbH, Halle/S. (Đức).

3.2 Các môn học đã tham gia giảng dạy:

 • Quản trị chiến lược
 • Kinh doanh quốc tế
 • Quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế
 • Logistics
3.3. Hướng dẫn, đào tạo HVCH, NCS:
 • Số lượng tiến sĩ đang đào tạo: 1
 • Số lượng thạc sĩ đã và đang đào tạo: 16
 
4. Các công trình đã công bố:

4.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Những yếu tố thành công trong xí nghiệp liên doanh tại Việt Nam, NXB Dissertation.de - Verlag, Berlin, CHLB Đức; ISBN 3-89825-672-3.

4.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Bàn về chống chuyển giá trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Khoa học Kinh tế và Kinh doanh, Số 1/2012, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012.
 2. Cần cải thiện những lợi thế sẵn có để thu hút đầu tư nước ngoài tại Hà Giang, Kỷ yếu Hội thảo khoa học và diễn đàn đầu tư “Vì Hà Giang phát triển”, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.
5. Các đề tài nghiên cứu:

5.1. Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

 1. Nghiên cứu về đo lường hành vi sáng tạo của các nhà quản lý doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam, Đề tài cấp Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 2011.
 2. Đánh giá thực trạng, hiệu quả và xu hướng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2010, Chuyên đề nghiên cứu trong khuôn khổ Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2010, VCCI.
 3. Development of economy in the developing world considering small and medium companies, Đại học Tổng hợp Uni. Leipzig, CHLB Đức, 2005.

5.2. Đề tài, đề án hoặc nhiệm vụ KHCN các cấp đang chủ trì:

 1. Những nhân tố gây bất ổn trong quản trị xí nghiệp liên doanh - Nghiên cứu trường hợp Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 2012.