Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Đoàn Đình Nghiệp1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Đoàn Đình Nghiệp

Năm sinh:

1953

Chức vụ:

Giảng viên kiêm nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chức danh:

Giảng viên chính

Học vị:

Thạc sĩ (1998)

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh, tiếng Nga

Điện thoại:

(04) 37549046

Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy Cầu Giấy Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

  • Năm 2009: Tiến sĩ Kinh tế; Trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản; Chuyên ngành: Phát triển quốc tế

  • Năm 1998: Thạc sĩ Kinh tế Chính trị; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn

  • Năm 1980: Cử nhân Kinh tế kế hoạch; Trường Đại học Tổng hợp Donhesk (Ucraina)

3. Quá trình công tácvà giảng dạy:

  • Năm 2008 - nay: Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

  • Năm 1980 - 2008: CBGĐ khoa Kinh tế - ĐHQGHN

4. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố:

4.1. Sách giáo trình:

1. Hoạch định kinh doanh, Tác giả, Giáo trình nội bộ, 1997

2. Lập và quản lý dự án đầu tư, Đồng tác giả, Giáo trình nội bộ, 2000

3. Phân tích và thẩm định dự án đầu tư, Tác giả, Giáo trình nội bộ, 2008

4. Quản trị dự án đầu tư, Tác giả, Giáo trình nội bộ, 2009

4.2. Các bài báo khoa học:

1. Giao, bán, khoán và cho thuê DNNN - trước thềm chính sách mới, Tác giả, Khoa học Kinh tế - Luật, 2006.

2. Đẩy mạnh đổi mới sắp xếp theo hướng nào để nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của DNNN, Tác giả, Khoa học Kinh tế - Luật, 2005

3. Tác động của các giải pháp đổi mới, sắp xếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, Tác giả, T/C Công nghiệp Việt Nam, 2004.

4. Tăng cường đổi mới DNNN theo hình thức giao, bán, khoán và cho thuê, Tác giả, Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 2001.