Trang Giới thiệu chung
 
Vũ Hoàng Linh1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Vũ Hoàng Linh

 

Năm sinh:

1976

Chức vụ:

Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Tiến sĩ Kinh tế (2008)

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

vhlinh@vnu.edu.vn

Điện thoại:

(84-4) 3766 9010

Di động:

(84) 1213143159

Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

  • Năm 2008: Tiến sĩ; Đại học Minnesota (Mỹ); Chuyên ngành: Kinh tế ứng dụng.

  • Năm 2003: Thạc sĩ, Đại học Toulouse 1 (Pháp); Chuyên ngành: Toán Kinh tế lượng và Kinh tế lượng.

  • Năm 2000: Thạc sĩ, Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam- Hà Lan, Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) và Viện Khoa học Xã hội (Hà Lan); Chuyên ngành: Kinh tế phát triển.

  • Năm 1998: Đại học; Khoa Thương mại, ĐHKTQD Hà Nội; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Thương mại.

3. Quá trình công tác:

  • 8/2010 đến nay: Giảng viên, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

  • 09/2009-04/2010: Nghiên cứu viên Kinh tế Xã hội cao cấp, Prosperity Initiative (PI).

  • 03/2009-08/2009: Nghiên cứu viên, Trung tâm Tư vấn Chính sách (CAP), Viện Chiến lược và Chính sách Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (IPSARD).

  • Năm 1998-2002: Giảng viên, Đại học Dân lập Thăng Long

  • Năm 2001: Chuyên gia Kinh tế, Mekong Economics Ltd.

  • Năm 2000: Trưởng phòng Nghiên cứu miền Bắc Việt Nam, công ty GfK Marketing Services Ltd.

4. Các công trình đã công bố:

4.1. Các bài viết:

1. “Economic Efficiency in Farm Households: Trends, Explanatory Factors, and Estimation Methods”, with Kent Olson, Agricultural Economics 40 (5), 587-599, September, 2009.

2. “Efficiency Estimates for Rice Farming Households in Vietnam”, Vietnam Socio-Economic Development 47, Autumn, 2006, pp. 64-75.

3. “Tự do hóa tài khoản vốn- Kinh nghiệm từ các nước khác và bài học cho VIệt Nam”. Nghiên cứu Kinh tế số 269, tháng 10/2000.

4.2. Các đề tài nghiên cứu:

1. Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Đề tài cấp Bộ, tham gia, năm 2009.

2. Một số vấn đề về nông nghiệp nông thôn trong giai đoạn hiện nay. Đề tài cấp Nhà nước, tham gia, năm 2009.