Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Nguyễn Đức Thành1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Nguyễn Đức Thành

Năm sinh:
1977
Chức vụ:

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách, Trường Đại học Kinh tế -ĐHQGHN

Học vị:

Tiến sĩ kinh tế (2008)

Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
nguyen.ducthanh@vepr.org.vn
Điện thoại:
(84-4) 3754.7506 + 704
Di động:
(84) 982.298.105
Địa chỉ cơ quan:
 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • Năm 2008: Tiến sĩ; National Graduate Institute for Policy Studies (Nhật Bản); Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Năm 2001: Thạc sĩ; Cao học Hà Lan; Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
 • Năm 1999: Đại học; Đại học Kinh tế Quốc dân; Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

3. Nghiên cứu và giảng dạy

3.1. Quá trình công tác

 • Từ 9/2014 đến nay: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • Từ 2008 đến 9/2014: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • Năm 2008 đến nay: Giảng viên, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế  -ĐHQGHN ;
 • Năm 2007 đến nay: Giảng viên, Trung tâm Kinh tế Phát triển và Chính sách công - Đại học Kinh tế Quốc dân;
 • Năm 2007-2008: Nghiên cứu viên cao cấp, Nhóm tư vấn chính sách, Bộ Tài chính;
 • Năm 2007: Trưởng ban Nghiên cứu và Hợp tác Quốc tế, Trung tâm kinh tế phát triển và chính sách  công - Đại học Kinh tế Quốc dân;
 • Năm 2004-2006: Điều phối viên nghiên cứu, Diễn đàn phát triển Việt Nam (VDF);
 • Năm 2005: Thực tập sinh, Vụ Nam Á, Ngân hàng Thế giới (WB);
 • Năm 2004: Trợ giảng Chương trình Tiến sĩ, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Nhật Bản;
 • Năm 2003: Trợ giảng cao học, Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế phát triển Việt Nam - Hà Lan;
 • Năm 2002-2003: Giảng viên, Đại học Kinh tế Quốc dân.

3.2. Hướng dẫn, đào tạo HVCH, NCS

 • Số lượng thạc sĩ đã và đang đào tạo: 6

4. Các công trình đã công bố:

4.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Kinh tế Việt Nam 2008: Suy giảm và thách thức đổi mới, NXB Tri thức, 2009.

 2. Giáo trình nguyên lý kinh tế học vĩ mô, NXB Giáo dục, 2008.

 3. Ảnh hưởng của hội nhập kinh tế quốc tế đến nền kinh tế và tài chính công của Việt Nam, NXB Lao động, 2007.

 4. Lịch sử nhìn từ quan điểm sinh thái học: Văn minh Nhật bản trong bối cảnh thế giới, NXB Thế giới, 2007.

 5. Những nguyên lý của kinh tế học, NXB Thống kê, 2003.

 6. Năm mươi nhà kinh tế tiêu biểu, NXB Lao động, 2003.

 7. Những nguyên lý và vấn đề trong kinh tế vĩ mô, NXB Thống kê, 2002.

 8. Những nguyên lý của Kinh tế chính trị học và thuế khoá, NXB Chính trị Quốc gia, 2002.

4.2. Các bài viết :

 1. Kinh tế Việt Nam trong bối cảnh suy thoái khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số tháng 2, 2010.

 2. Lý thuyết kinh tế vĩ mô kể từ Keynes và những hàm ý cho tầm nhìn chính sách ở Việt Nam (Kỷ yếu Hội thảo, Quảng Ninh, 2010).

 3. Kinh tế Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay, một số phân tích và khuyến nghị chính sách (Kỷ yếu Hội thảo, Quảng Ninh, 2010).

 4. Môi trường kinh doanh ở Việt Nam, Tạp chí Tài chính, số tháng 12, 2009

 5. Thử xác định đối tượng cho chính sách kích cầu ở Việt Nam: cách tiếp cận phân tích bảng cân đối liên ngành-liên vùng, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, ĐHQGHN, 2009.

 6. Thử suy nghĩ về quy mô tối ưu của gói kích thích kinh tế, Tạp chí Nhà Quản lý, 2009

 7. Bàn về những ràng buộc chính sách vĩ mô hiện nay, (Kỷ yếu Hội thảo, Hải Dương, 2009).

 8. Kích cầu: từ căn nguyên tư tưởng đến thực tiễn Việt Nam, Tạp chí Tài chính, số tháng 1, 2009.

 9. Ảnh hưởng của tăng giá xăng dầu-một số phân tích định lượng ban đầu, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, ĐHQGHN, 2008.

 10. Back to school in Afghnistan : Determinants of School Enrolment, International Journal of Educational Development, 2008

 11. Từ cuộc tranh luận về kinh tế học vĩ mô về kiều hối đến những bài học cho Việt Nam hiện nay, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số tháng 4, 2008.

 12. Chính sách tiền tệ : cứng nhắc hay linh hoạt, Tạp chí Tài chính, số tháng 3, 2008.

 13. Ảnh hưởng của kiều hối đến nền kinh tế Việt Nam – cách tiếp cận cân bằng tổng thể, (Kỷ yếu Hội thảo, TP. Hồ Chí Minh, 2008).

 14. Phân tích ảnh hưởng của thay đổi chi ngân sách sử dụng mô hình cân bằng tổng thể, (Kỷ yếu Hội thảo, Hà Nội, 2008).

 15. Economywide Effects of Remittances: A Computable General Equilibrium Assessment from Vietnam (Kỷ yếu Hội thảo, Philippines, 2008).

 16. Do Chinese Have Stronger Son Preference than Vietnamese?, (Kỷ yếu Hội thảo, Italy, 2008).

 17. Đánh giá ảnh hưởng của hội nhập kinh tế quốc tế đến Ngân sách Nhà nước qua mô hình cân bằng tổng thể, (Kỷ yếu Hội thảo, Hà Nội, 2007).

 18. A Model of Self-Selectivity in Brain Circulation, (Kỷ yếu Hội thảo, Nhật bản, 2006).

 19. Among the Best Guys Overseas: Who will return and who will not? – Economic Progress, Risk Aversion and Brain Circulation, (Kỷ yếu Hội thảo, Hà Nội, 2006).

 20. Structural Change and Economic Performance of the Economy in Transition: Evidence from Vietnam 1986-2000, (Kỷ yếu Hội thảo, Hà Nội, 2006).

 21. Structural Change and Economic Performance of Vietnam, 1976-2000, (Kỷ yếu Hội thảo, Singapore, 2005).

 22. Heterogenous Talent and Optimal Emigration, (Kỷ yếu Hội thảo, Ấn độ, 2004).

 23. Mô hình chất xám tối ưu, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số tháng 11, 2004.

 24. Những công cụ của chính sách kinh tế vĩ mô trong giai đoạn chuyển tiếp của kinh tế Việt Nam, (Kỷ yếu Hội thảo, Hà Nội, 2002).

 25. Những chính sách để cải thiện tính cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, (Kỷ yếu Hội thảo, Hà Nội, 2002)

5. Các đề tài nghiên cứu

5.1. Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

 1. Kinh tế Việt Nam 2008: Suy giảm và thách thức đổi mới, Đề tài nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Chủ trì, 2008-2009

 2. Xây dựng bảng cân đối liên ngành liên vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Việt Nam, JICA Việt Nam, 2008-2009

 3. Ảnh hưởng của kiều hồi đến nền kinh tế Việt Nam - sử dụng mô hình cân bằng tổng thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2007-2008.

 4. Chính sách tỷ giá ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2003

 5. Sự quản lý trong nền kinh tế chuyển đổi ở Việt Nam: Lý thuyết, thực tế và giải pháp, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2002

 6. Vai trò kinh tế của Nhà nước - khảo sát mang tính lý thuyết, KX-01-09, 2002

 7. Sự thay đổi cấu trúc ngành và cấu trúc thương mại tại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: Những phát hiện từ kết quả phân tích bốn bảng cân đối liên ngành 1989-1996-2000-2005, Đề tài nghiên cứu cấp ĐHQGHN, Chủ trì, 2009-2010.
 8. Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam các năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Đề án trọng điểm cấp ĐHQGHN. Chủ trì.