Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Nguyễn Thu Hà1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:
Nguyễn Thu Hà

Năm sinh:
1982
Chức vụ:

Giảng viên - Khoa Quản trị Kinh doanh;

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Học vị:

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (2006)

Ngoại ngữ:
Tiếng Pháp, Tiếng Anh
Email:
hant@vnu.edu.vn
Điện thoại:
(84-4) 3754 7506
Di động:
(84) 982 898 582
Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 
2. Quá trình đào tạo:
 • Năm 2011 - nay: Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN
 • Năm 2006 - 2007: Thạc sĩ, Học viện Quản trị doanh nghiệp (IAE), Cộng hòa Pháp, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
 • Năm 2004 - 2006: Đại học, Học viện Thương mại quốc tế Dunkerque (ISCID), Cộng hòa Pháp, chuyên ngành: Thương mại quốc tế
 • Năm 2001 - 2004: Đại học, Đại học Thương mại (Hà Nội), chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp
3. Quá trình công tác:
 • Tháng 9/2014 đến nay: Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHKT - ĐHQGHN
 • Năm 2008 đến nay: Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
4. Các sản phẩm đã công bố

4.1. Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

 1. Nghiên cứu sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ tại các khu du lịch Miền Bắc - qua nghiên cứu một số khu du lịch trọng điểm, Đề tài cấp Bộ, Thành viên, 2013-2015.
 2. Xây dựng mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ trong các doanh nghiệp Việt Nam, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nôi, Thư ký, 2012-2014 (đang triển khai).
 3. Chất lượng dịch vụ của siêu thị - Nghiên cứu trường hợp hệ thống siêu thị Big C Hà Nội, Đề tài cấp Trường ĐH Kinh tế, Chủ trì, 2013-2014.
 4. Nghiên cứu chiến lược Marketing các sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình của công ty Unilever, Đề tài cấp trường ĐH Kinh tế, Chủ trì, 2011-2012.
 5. Chiến lược Marketing các sản phẩm sữa của công ty VINAMILK, Đề tài cấp trường ĐH Kinh tế, Chủ trì, 2010-2011.
 6. Nghiên cứu các tiêu thức lựa chọn thị trường mục tiêu cho mặt hàng gạo của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Châu Phi, Đề tài cấp trường ĐH Kinh tế, Chủ trì, 2009-2010.
 7. Chính sách đất đai nông nghiệp của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Đề tài cấp ĐHQGHN, Tham gia, 2008-2010.
 8. Xây dựng và phát triển thương hiệu hàng nông sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Đề tài cấp trường ĐH Kinh tế, Chủ trì, 2008-2009.
 9. Đề án mở mã ngành đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh định hướng thực hành, Đề án cấp ĐHQGHN, tham gia, 2008.
 10. Đề án mở mã ngành đào tạo tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Đề án cấp ĐHQGHN, tham gia, 2008.

4.2. Bài báo xuất bản trên tạp chí khoa học:

 1. Nghiên cứu các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, 2013, số 29, tr.11-22, ISSN: 0866-8612
 2. Mô hình kinh doanh theo nhóm: Liệu có khả thi?, Tạp chí tiêu chuẩn đo lường chất lượng, (Spring), 2012, tr.52-53, ISSN:1859-0284.
 3. Nâng cao năng suất chất lượng quốc gia thông qua cải tiến và đổi mới chất lượng dịch vụ các ngành dịch vụ trọng điểm Việt Nam, Tạp chí tiêu chuẩn đo lường chất lượng, số 20,21 (10,11/2011), tr.28-29, ISSN:1859-0284.
 4. Marketing lan truyền và đề xuất ứng dụng trong kinh doanh tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học Thương mại, 43, tr.40-44.
 5. Năm khoảng cách chất lượng dịch vụ, Tạp chí tiêu chuẩn đo lường chất lượng, số 12 (6/2011), tr.30-31, ISSN:1859-0284.

4.3. Bài viết tại hội nghị, hội thảo:

 1. Impact of firm’s environmental performance on its financial performance: empirical evidence from Vietnam’s small and medium manufacturing firms, Proceedings of International conference Sustainable manufacturing and Environmental management, pp.175-193, 2012, Hanoi.