Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thị Anh ĐàoThông tin cá nhân:

Họ và tên:
Nguyễn Thị Anh Đào
 
Năm sinh:
1963
Chức vụ:
Giảng viên chính Khoa Quản trị Kinh doanh
Học vị:
Thạc sĩ Kinh tế chính trị (1999)
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
nguyenanhdao63@yahoo.com
Điện thoại:
(84-4) 3754 7506       
Di động:
(84) 936880980
Địa chỉ cơ quan:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 

Quá trình đào tạo:

 • Năm 2006: Tháng 5; Tham gia khóa học về quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thụy Điển
 • Năm 2005: Tháng 3; Tham gia khóa học về quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Srilanca
 • Năm 1999: Thạc sĩ; Đại học khoa học xã hội và nhận văn - Đại học Quốc gia Hà nội; Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • 2000 - 2002: Học 2 năm tăng cường tiếng anh tại Hội Đồng Anh - Hà nội
 • 1994 - 1996: Thực tập 2 năm tại, Đại học KEIO Nhật Bản  về doanh nghiệp vừa và nhỏ, Học tiếng Nhật
 • Năm 1985: Đại học; Đại học tổng hợp Hà nội ; Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

Quá trình công tác:

 • Năm 1987 đến nay: Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Các công trình đã công bố:

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

Tập bài giảng : Quản trị kinh doanh, khoa kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.

Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Sự tiếp cận về vốn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Tạp chí nhiên cứu chứng khoán, 2004. Tác giả.
 2. Xu hướng phát triển của thị trường tài chính thế giới. Tạp chí nhiên cứu chứng khoán, 2005. Tác giả.
 3. Vai trò của cơ chế ba bên trong việc lành mạnh hóa quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động ở Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu con người - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, 2007, Tác giả.
 4. Giáo giục nhân quyền là giáo dục tính chủ thể đối với quyền. Tạp chí Nghiên cứu con người - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Đồng tác giả.
 5. Lương tối thiểu: Công cụ bóc lột hay nguồn động viên khuyến khích người lao động. Tạp chí Nghiên cứu con người - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, 2008. Tác giả.
 6. Tăng cường đối thoại xã hội - Một yếu tố chính để xây dựng hệ thống quan hệ lao động lành mạnh ở Việt Nam. Tạp chí công nghiệp số tháng 12/ 2009 - Bộ Công thương, Tác giả.
 7. Xây dựng và hoàn thiện tổ chức đại diện người sử dụng lao động tại các địa phương. Tạp chí cơ khí - số tháng 7/2009 - Cơ quan ngôn luận của Tổng hội cơ khí VN. Tác giả.
 8. Mô hình Đan Mạch trong việc giải quyết vấn đề lao động. Tạp chí công nghiệp số tháng 12/ 2009 - Bộ Công thương. Tác giả.

Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

 1. Cơ sơ lí luận và thực tiễn để xây dựng và phát triển thị trường OTC Việt Nam, Thành viên tham gia từ tháng 2/2000 đến 2/2002, Bộ khoa học công nghệ và môi trường (2002 - 88 - 149/KQ).
 2. Sự tham gia của các ngân hàng thương mại cổ phần vào thị trường chứng khoán Việt Nam, Chủ trì, 5/2006 đến 10/2008, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà nội.
 3. Thị trường chứng khoán Việt Nam, Chủ trì 5/2004 đến 5/2005, Đề tài cấp Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.