Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Phương Mai1. Thông tin cá nhân

Họ và tên :
Nguyễn Phương Mai
Năm sinh :
1981
Chức vụ:
Giảng viên - Viện Quản trị Kinh doanh
Học vị :
 Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (2005)
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh: Tiếng Trung
Email:
mainp@vnu.edu.vn
Điện thoại:
(84) 4 3 7547506 + máy lẻ 307
Di động:
(84) 975 642 451
Địa chỉ cơ quan:
E4,144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Quá trình đào tạo

 

 • Năm 2011 - 2016: Tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Năm 2003 - 2005: Thạc sĩ; Đại học Quốc lập Khoa học và ứng dụng Cao Hùng (Đài Loan). Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.
 • Năm 1999 - 2003: Cử nhân. Khoa Khoa học Quản lý - ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
 • Năm 1999 - 2003: Cử nhân. Khoa Tiếng Anh - ĐH Hà Nội. Chuyên ngành: Tiếng Anh

 

3. Quá trình công tác

 

 • Năm 2008 đến nay: Giảng viên,Trường Đại học Kinh tế- ĐHQGHN
 • Năm 2005-2008: Giảng viên, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

 

4. Các công trình đã công bố

4.1. Bài báo, bài tham luận hội thảo trong nước

Các bài báo đăng tạp chí trong nước

 

 1. Nguyễn Phương Mai (2011), “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo định hướng chiến lược”, Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, ISSN 1859 - 3909, trang 122 - 123, số tháng 6/2011.
 2. Hoàng Văn Hải, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Phương Mai (2011), “Đổi mới chính sách đãi ngộ nhân sự của các doanh nghiệp thời kỳ hậu gia nhập WTO”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN - Kinh tế và Kinh doanh, ISSN 0866-8612, Tập 27, số 3, trang 135 - 141.
 3. Hoàng Văn Hải, Nguyễn Phương Mai (2011), “Rào cản đối với thực thi chiến lược thành công tại các doanh nghiệp Việt Nam - nghiên cứu khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN - Kinh tế và Kinh doanh, ISSN 0866-8612, Tập 27, số 4, trang 209 - 218.
 4. Nguyễn Phương Mai (2012), “Trách nhiệm xã hội và mô hình chỉ số trách nhiệm của doanh nghiệp”, Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, ISSN 1859 - 3909, trang 122 - 123.
 5. Nguyễn Phương Mai (2013), “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong ngành dệt may Việt Nam: Trường hợp Công ty Cổ phần May Đáp Cầu”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN - Kinh tế và Kinh doanh, ISSN 0866-8612, Tập 29, số 1, trang 32 - 40.
 6. Hoàng Văn Hải, Nguyễn Phương Mai (2013), “Environmental Awareness and Attitude of Vietnamese Consumers Towards Green Purchasing”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN - Kinh tế và Kinh doanh, ISSN 0866-8612, Tập 29, số 2, trang 129 – 141 (số Tiếng Anh).
 7. Nguyễn Phương Mai, Lê Anh Hưng, Nguyễn Ngọc Phú, Vũ Văn Hoản (2013), “Mô hình kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội nhìn từ công ty Vinaconex Xuân Mai”, Tạp chí Công Thương, ISSN 0866-7756, Số 15, tr. 106-107.
 8. Nguyễn Phương Mai (2013), “Implementing corporate social responsibility towards sustainable development: a case study of SMEs in Thanh Hoa province”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN - Kinh tế và Kinh doanh, ISSN 0866-8612, Tập 29 (5E), tr.67-80 (số Tiếng Anh).
 9. Nguyễn Phương Mai (2014), “Nhận thức của người tiêu dùng sản phẩm sữa trên thị trường Hà Nội về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”, Tạp chí Khoa học và công nghệ, ISSN 1859-3585, số 24, trang 97 – 102.
 10. Hoàng Văn Hải, Nguyễn Phương Mai (2014), “An exploratory study of the relationship between lean production and corporate social responsibility in Vietnamese SMEs”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN - Kinh tế và Kinh doanh, ISSN 0866-8612, Tập 30 (2), tr. 1-13 (số Tiếng Anh).
 11. Nguyễn Lan Phương, Nguyễn Phương Mai, Trần Kim Loan (2015), “Đào tạo nhân lực quản lý ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 10, tháng 5/2015, trang 59-61.
 12. Nguyễn Phương Mai, Hoàng Văn Hảo (2015), “Job motivation of communal public servants: an empirical study in Hanoi”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN - Kinh tế và Kinh doanh, ISSN 0866-8612, Tập 31 ( 5E), tr. 42 - 54 (số Tiếng Anh).
 13. Nguyễn Phương Mai, Hoàng Văn Hảo, Nguyễn Văn Duy (2016), “Factors influencing citizen’s satisfaction with public administration services at the grassroots level case study of Tay Ho district”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN - Kinh tế và Kinh doanh, ISSN 0866-8612, Tập 32, số 5E, tr. 90-101 (số Tiếng Anh).
 14. Lưu Thị Minh Ngọc, Nguyễn Phương Mai (2017), “Các rào cản thể chế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, ISSN 0868–3808, Số 498.
 15. Lưu Thị Minh Ngọc, Nguyễn Phương Mai (2018), “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên ngành QTKD trên địa bàn Hà Nội”, Tạp chí Khoa học Thương mại, ISSN 1859–3666, số 117, trang 60 - 68.
 16. Nguyễn Phương Mai, Lưu Thị Minh Ngọc, Đào Thị Phương Linh, Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Ngọc Quỳnh (2018), “Factors Affecting Entrepreneurial Intention of Business Students: Case Study of VNU University of Economics and Business”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN - Kinh tế và Kinh doanh, ISSN 0866-8612, Tập 34 (2) (số Tiếng Anh).

 

Các bài tham luận hội thảo quốc gia

 

 1. Nguyễn Hữu Tri, Nguyễn Phương Mai (2010), “Về khái niệm, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu của khoa học tổ chức nhà nước”, Kỷ yếu hội thảo "Khoa học tổ chức nhà nước và công vụ", Bộ Nội vụ, 11/ 2010.
 2. Hoàng Văn Hải, Dương Thị Thu, Trần Kim Loan, Nguyễn Phương Mai (2012), “Lãnh đạo hiệu quả là phải ấn đúng “nút”, Kỷ yếu Ngày Nhân sự Việt Nam tại Hà Nội, 10/2012.
 3. Hoàng Văn Hải, Nguyễn Phương Mai (2014), “Áp dụng sản xuất tinh gọn trong thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”, Hội thảo quốc gia “Quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”, ISBN 978-604-939-807-0, tháng 4/2014, Hà Nội.
 4. Nguyễn Phương Mai, Lưu Thị Minh Ngọc (2016), “Tuyển dụng nhân sự trong giai đoạn khởi nghiệp – Kinh nghiệm của Israel”, Kỷ yếu Ngày nhân sự Việt Nam 2016 – Quản trị nhân sự giai đoạn khởi nghiệp.

 

4.2. Bài báo quốc tế, tham luận hội thảo quốc tế

Các bài báo đăng tạp chí quốc tế

 

 1. Chengter Ho, Phuong Mai Nguyen, Ming-Hung Shu (2007), “Supplier Evaluation and Selection Criteria in the Construction Industry of Taiwan and Vietnam”, International Journal of Information and Management Sciences, ISSN 1017 - 1819, Tập18, Số 4, trang 403-426 (Scopus Index).
 2. Hoàng Văn Hải, Nguyễn Đăng Minh, Nguyễn Phương Mai, Trần Thị Hồng Liên, “Current Issues of Environmental Management in Vietnam: The Case of VEDAN Vietnam”, Journal of Information and Management, ISSN1882-2614, Tập 33, Số 1, 2012

 

Các bài tham luận hội thảo quốc tế

 

 1. Hoàng Văn Hải, Nguyễn Đăng Minh, Nguyễn Phương Mai (2012), “Current Issues of Environmental Management in Vietnam: The Case of VEDAN Vietnam”, Hội thảo quốc tế “Sản xuất và Quản trị môi trường ở nền kinh tế có mức carbon thấp” tại Tokyo,Nhật Bản, 1/2012
 2. Hoàng Văn Hải, Nguyễn Phương Mai (2012), “Environmental Awareness and Attitude of Vietnamese Consumers Towards Green Purchasing”, Hội thảo quốc tế “Sản xuất bền vững và Quản trị môi trường”, ISBN 978-604-67-0017-3, tháng 9/2012, Hà Nội.
 3. Nguyễn Phương Mai, Nguyễn Lan Phương (2012), “Implementing corporate social responsibility towards sustainable development: case study of SMEs in Thanh Hoa province”, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư “Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển bền vững”tại Hà Nội, 11/2012.
 4. Nguyễn Phương Mai, Nguyễn Trọng Huy (2012), “Barriers to effective strategy implementation: empirical evidence from Vietnamese business practices”, Hội thảo quốc tế lần thứ 2 "Hội nhập: Cơ hội và thách thức" tại Đà Nẵng, 12/2012.
 5. Nguyễn Phương Mai, Nguyễn Lan Phương, Hoàng Văn Hảo (2015), “Internal corporate social responsibility and employee’s job satisfaction in Hanoi based Vietnamese enterprises”, Kỷ yếu hội thảo ICECH2015 – International Conference on Emerging Challenges: Managing to Success tại Hà Nội.
 6.  Đinh Văn Toàn, Hoàng Văn Hải, Nguyễn Phương Mai (2016), “The role of entrepreneurship development in universitites to promote knowledge sharing: the case of Vietnam National University Hanoi”, Kỷ yếu hội thảo Asia Pacific Conference on Information Management (APCIM) 2016: "Common Platform a Sustainable Society in the Dynamic Asia Pacific", 20-22/10/2016.
 7. Đinh Văn Toàn. Nguyễn Phương Mai (2016), “Start-up in university and university-enterprise partnership: managerial implications for Vietnam”, International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement, 11/11/2016

 

4.3. Sách chuyên khảo, giáo trình

 

 1. Nguyễn Phương Mai (Đồng tác giả) (2013), Quản trị học, NXB Khoa học xã hội.
 2. Nguyễn Phương Mai (Đồng tác giả) (2015), Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học xã hội.
 3. Nguyễn Phương Mai (Đồng tác giả) (2018), Quản trị công ty, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

 

5. Các đề tài nghiên cứu:

 

 1. Nghiên cứu mối quan hệ giữa văn hoá doanh nghiệp và chiến lược doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Đề tài cấp Trường, Chủ trì, 2008-2009.
 2. Đề án mở mã ngành đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh định hướng thực hành, Đề án cấp ĐHQGHN, tham gia, 2008.
 3. Đề án mở mã ngành đào tạo tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Đề án cấp ĐHQGHN, tham gia, 2008.
 4. Đổi mới chính sách đãi ngộ nhân sự của các doanh nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Đề tài cấp ĐHQGHN, tham gia, 2008-2010.
 5. Các mô hình hoạch định chiến lược phổ biến: bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam, Đề tài cấp Trường, Chủ trì, 2009-2010.
 6. Nghiên cứu những rào cản trong thực thi chiến lược tại các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, Đề tài cấp Trường, Chủ trì, 2010-2011.
 7. Nghiên cứu thực tiễn trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: trường hợp công ty Cổ phần May Đáp Cầu, Đề tài cấp Trường, Chủ trì, 2011-2012.
 8. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thực thi trách nhiệm xã hội tại các công ty dệt may Việt Nam, Đề tài cấp Trường, Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, tham gia, 2013 - 2014.
 9. Mức độ nhận thức của người tiêu dùng các sản phẩm sữa trên thị trường Hà Nội về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: nghiên cứu điển hình Công ty Cổ phần sữa TH TrueMilk, Đề tài cấp Trường, Chủ trì, 2013-2014.
 10. Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nội bộ và sự hài lòng trong công việc của người lao động tại các doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn Hà Nội, Đề tài cấp Trường, Chủ trì, 2014-2015.
 11. Nghiên cứu mô hình doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và đề xuất áp dụng cho Đại học Quốc gia Hà Nội, QG.16.56, Đề tài cấp ĐHQG, Tham gia, 2015-2017.
 12. Các rào cản thể chế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, Đề tài cấp Trường, tham gia, 2016 – 2017.
 13. Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Đề tài cấp Trường, Chủ trì, 2017 – 2018.
 14. Nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vay tiêu dùng của người dân Việt Nam hiện nay và những khuyến nghị, đề xuất, Đề tài cấp ĐHQG, tham gia, 2018 – 2020.