Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Mạnh Tuân1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:
Nguyễn Mạnh Tuân
Năm sinh:
1962
Chức vụ:

Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Học vị:
Tiến sĩ kinh tế (2005)
Học hàm:
Phó giáo sư (2012)
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh, tiếng Nga
Email:
ngtuan@vnu.edu.vn
Điện thoại:
(84-4) 3754.7506 + 304
Di động:
(84) 913.306.776
Địa chỉ cơ quan:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 

2. Quá trình đào tạo:

 • Năm 2005: Tiến sĩ, Học viện chính trị Quốc gia HCM, Ngành Kinh tế
 • Năm 1995: Thạc sĩ, Truờng ĐHKHXH&NV, Chuyên ngành Kinh tế chính trị
 • Năm 1985: Cử nhân, Trường Đại học tổng hợp HN, Chuyên ngành Kinh tế chính trị

3. Nghiên cứu và giảng dạy:

3.1. Quá trình công tác:

 • 2007 đến nay: Trưởng Phòng Đào tạo, Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học kinh tế, ĐHQGHN.
 • 2000 - 2007: Giảng viên Khoa Kinh tế, ĐHQGHN.
 • 1996 - 1999: Giảng viên trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
 • 1986 - 1995: Giảng viên Trường Đại học tổng hợp Hà Nội.

3.2. Hướng dẫn, đào tạo HVCH, NCS:

 • Số lượng thạc sĩ đã và đang đào tạo: 6

4. Các công trình đã công bố:

4.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Giáo trình: Đồng chủ biên : Nguyên lý Marketing, NXB Hà Nội, 2005.
 2. Sách tham khảo, Tham gia : Về chính sách đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay, NXB chính trị Quốc gia, 2007.

4.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Phát triển nông sản hàng hoá ở Việt nam trong giai đoạn hiện nay: Những vấn đề đặt ra và giải pháp, Tạp chí Khoa học: Kinh tế - Luật- ĐHQGHN, 2004.
 2. Thực trạng quản lý Nhà nước về đất đai nông nghiệp ở Việt nam và kiến nghị, 2004.
 3. Giải pháp nhằm phát triển kinh tế hợp tác và Hợp tác xã ở Việt nam trong điều kiện mới, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2004.
 4. Các nguồn vốn nước ngoài ở Việt Nam. Thực trạng và những khuyến nghị chính sách, Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới, 2001.
 5. Một số ý kiến về phát triển nông nghiệp, nông thôn bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội IX của Đảng, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2001.

5. Các đề tài nghiên cứu đã chủ trì hoặc tham gia:

 1. Chính sách đất đai nông nghiệp ở Trung quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt nam, Chủ trì, Cấp Đại học quốc gia, 2008- 2009.
 2. Xây dựng thí điểm nhóm nghiên cứu tại Khoa Kinh tế- ĐHQGHN, Chủ trì Đề tài cấp Đại học quốc gia, 2007-2008.
 3. Vai trò của Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp hàng hoá ở Việt Nam, Chủ trì, Đề tài cấp Đại học quốc gia, 2006-2007.
 4. Chính sách đất đai nông nghiệp ở Việt nam trong thời kỳ đổi mới:Thực trạng và những vấn đề đặt ra, Chủ trì, Đề tài cấp ĐHQG, 2004-2005.
 5. Kinh tế hợp tác và hợp tác xã ở Việt Nam, Đề tài cấp Đại học Quốc gia, Đồng chủ trì, 2002- 2003.
 6. Một số vấn đề về tìm hiểu thị trường trong sản xuất kinh doanh, Đề tài cấp Trường, Chủ trì, 1994-1995.
 7. Đổi mới quản lý nông nghiệp ở Việt nam, Tham gia, Đề tài cấp Trường, 1992- 1993.
 8. Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành cao su Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Chủ trì, Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010-2011.