Trang Giới thiệu chung
 
Đào Thị Bích Thủy
1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Đào Thị Bích Thủy

Năm sinh:
1974

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển

Học vị:
Tiến sĩ
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
thuy_thi_bich_dao@yahoo.com
Điện thoại:
(84) 912583355
Địa chỉ CQ:

Số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

2. Quá trình đào tạo:
 • 1996: Đại học, Cử nhân Thương mại, Đại học Flinders, Australia   
 • 1997: Đại học, Cử nhân Kinh tế (tài năng), Đại học Flinders, Australia
 • 2000: Tiến sĩ, Đại học Adelaide, Australia.


3. Quá trình công tác:

 • 2001 đến nay: Giảng viên, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN4. Công trình đã công bố:


4.1. Các bài viết đăng tạp chí khoa học quốc gia, quốc tế:

 1. Dòng vốn và tăng trưởng kinh tế trong nền kinh tế mở và nhỏ”, Working paper 99-6, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Adelaide, Australia, 1999.
 2. Chính sách tài khóa trong mô hình nền kinh tế đa khu vực”, Tạp chí Kinh tế - Luật ĐHQG Hà Nội, 20(2), tr. 75-80, 2004.
 3. Tác động của đầu tư nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế trong mô hình nền kinh tế có dư thừa lao động”, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh ĐHQGHN, 27(1), tr. 11-17, 2011.
 4. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế trong mô hình nền kinh tế đang phát triển”, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh ĐHQGHN, 28(3), tr. 193-199, 2012.
 5. Chất lượng tăng trưởng kinh tế xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ 1991-2010: Phân tích so sánh với các nước ASEAN-4”, Tạp chí Phát triển Kinh tế Xã hội Việt Nam, 74, tr. 44-55, 2013.
 6. Tác động của chi tiêu cho tiêu dùng của chính phủ đến tăng trưởng kinh tế: Trường hợp ASEAN-5 thời kỳ 1990-2012”, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh ĐHQGHN, 30(1), tr. 46-52, 2014.
 7. Kích cỡ chi tiêu chính phủ tối ưu và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 449(10), tr. 12-18, 2015.
 8. Tác động của cơ cấu chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế trong nhóm các nước ASEAN-5”, Tạp chí Kinh tế và Chính trị Thế giới, 235(11), tr.31-39, 2015.


4.2. Các bài viết đăng kỷ yếu hội thảo quốc gia, quốc tế:

 1. Sự gia tăng đột biến trong dòng vốn nước ngoài có gây sức ép cho lạm phát?”, Hội thảo khoa học về “Lạm phát ở Việt Nam”, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, 2008.
 2. Một số bình luận về chính sách kích cầu trong thời kỳ suy thoái”, Hội thảo khoa học quốc gia về “Những học thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những hàm ý rút ra cho Việt Nam”, Hội đồng Lý luận Trung ương và Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, 2010.
 3. Toàn cầu hóa trong giáo dục đại học: sự phát triển và xu hướng”, Hội thảo khoa học quốc tế về “Giáo dục đại học: triển vọng Bắc - Nam”, Khoa Quốc tế, ĐHQGHN, 2012.
 4. Tác động của chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế trong các nước ASEAN-5”, Hội thảo khoa học về “Chính sách tăng trưởng: đổi mới và hội nhập”, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, 2014.
 5. Tác động của cơ cấu chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế”, Hội thảo khoa học quốc tế về “Đổi mới sáng tạo trong dịch vụ công và chi tiêu công: kinh nghiệm quốc tế và bối cảnh Việt Nam”, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, 2015.


5. Các đề tài nghiên cứu khoa học:

 1. Nghiên cứu lý thuyết về chính sách tài khóa trong mô hình kinh tế đa khu vực”, Đề tài NCKH cấp Khoa Kinh tế, ĐHQGHN, 2004.
 2. Hiệu quả chi tiêu công đối với tăng trưởng kinh tế: lý thuyết và một số gợi ý chính sách cho Việt Nam”, Đề tài NCKH cấp Khoa Kinh tế, ĐHQGHN, 2005.
 3. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế trong mô hình nền kinh tế đang phát triển”, Đề tài NCKH cấp Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, mã số KT.11.23, 2011.
 4. Đánh giá thực trạng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 20 năm qua và so sánh với một số nước đang phát triển trong khu vực Đông Nam Á", Đề tài NCKH cấp Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, mã số KT.12.12, 2012.
 5. Tác động của chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế trong nhóm các nước khu vực Đông Nam Á”, Đề tài NCKH cấp Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, mã số KT.13.12, 2013.
 6. Đánh giá tác động của cơ cấu chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng kinh tế trong nhóm các nước ASEAN”, Đề tài NCKH cấp Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, mã số KT.15.13, 2015.