Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Ngô Đăng Thành1. Thông tin cá nhân

Họ và tên:

Ngô Đăng Thành

Năm sinh:

1979

Chức vụ:

Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Thạc sĩ KTCT (ĐHKT, 2004), Thạc sĩ Chính sách và Quản lý công (KDI, 2007)

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

ndthanhf@vnu.edu.vn; T.Ngo@massey.ac.nz

Điện thoại:

64-6-3548243

Di động:

64-0220197113

Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội


2. Quá trình đào tạo

 • Năm 2010: NCS Tiến sĩ (Chương trình học bổng 322), Massey University (New Zealand)
 • Năm 2007: Thạc sĩ, Trường Chính sách và Quản lý công KDI (Seoul, Korea); Chuyên ngành Chính sách và Quản lý công
 • Năm 2004: Thạc sĩ, Khoa kinh tế - ĐHQGHN; Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
 • Năm 2001: Đại học; Khoa Kinh tế - ĐHQGHN; Chuyên ngành: Quản lý kinh tế và Quản trị kinh doanh

3. Quá trình công tác

 • Năm 2005 đến nay: Giảng viên, Khoa Kinh tế chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • Năm 2004-2005: Giảng viên, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • Năm 2003-2004: Giảng viên, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Khoa Kinh tế - ĐHQGHN
 • Năm 2002-2003: Chuyên viên, Phòng Hành chính - Tổ chức, Khoa Kinh tế - ĐHQGHN

4. Các công trình đã công bố

4.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 • Các mô hình Công nghiệp hóa trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (Chủ biên), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009.
 • Phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở Việt Nam (đồng tác giả), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.

4.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Hiệu quả hoạt động của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam: Đo lường bằng phương pháp DEA (viết chung), Tạp chí Kinh doanh và quản lý Châu Á, số 2(3), 2014.
 2. Năng suất các nhân tố tổng hợp của các ngân hàng Thái Lan: Một ứng dụng của DEA và chỉ số Malmquít (viết chung), Tạp chí Ứng dụng Tài chính và Ngân hàng, số 2(5), 2012.
 3. Đo lường hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng: Trường hợp Việt Nam (1990-2010), Tạp chí Ứng dụng Tài chính và Ngân hàng, số 2(2), 2012.
 4. Đánh giá lại Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Hà Nội năm 2009, sử dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 397(6), 2011.
 5. Hiệu quả của hệ thống ngân hàng toàn cầu năm 2010 theo phương pháp phân tích bao dữ liệu, Tạp chí Kinh doanh Trung Quốc, số 10(11), 2010.
 6. Cơ chế tự vận động của Chủ nghĩa tự do mới và Khủng hoảng tài chính toàn cầu (Kỷ yếu Hội thảo, Tuần Châu, 2010).
 7. Tự do hóa tài chính trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, in trong Định hướng Xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp (PGS.TS. Phạm Văn Dũng chủ biên), NXB ĐHQGHN, 2009.
 8. Bàn về các tác động của can thiệp của nhà nước tới thị trường, in trong Tính phổ biến và khác biệt trong phát triển kinh tế thị trường (PGS.TS. Phạm Văn Dũng chủ biên), NXB ĐHQGHN, 2009.
 9. Một số kinh nghiệm rút ra từ mô hình công nghiệp hóa của các nước Đông Á (Đồng tác giả), Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, 2008.
 10. Thị trường nhà đất Hàn Quốc - Có hay không một sự tăng trưởng bong bóng? Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 11 (81), 2007.
 11. Bàn về lộ trình tự do hóa tài chính ở Việt Nam (Kỷ yếu Hội thảo, Khoa Kinh tế, ĐHQGHN, 2004).
 12. Big Bang nào cho thị trường tài chính Việt Nam? Tạp chí Kinh tế - Luật, số 4/2004.
 13. Một số biện pháp phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, hải sản ở Thanh Hóa (viết chung), Tạp chí Giáo dục lý luận, số 6/2002.
 14. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn ở huyện Thạch Hà (viết chung), Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 7/2001.
5. Các đề tài nghiên cứu

Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

 1. Cải cách các Tổng công ty nhà nước ở Việt Nam theo mô hình Công ty mẹ - con, Đề tài cấp Trường, Chủ trì, 2009 - 2010.
 2. Hệ thống ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ở vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh và vai trò của nó đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn Thanh - Nghệ - Tĩnh, Đề tài cấp Khoa, Chủ trì, 2003 - 2004.
 3. Công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam và Thanh - Nghệ - Tĩnh, Đề tài cấp ĐHQG, Tham gia, 2000 - 2002.