Trang Giới thiệu chung
 
Phạm Ngọc Quang1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Phạm Ngọc Quang
 
Năm sinh:
1973
Chức vụ:
Giảng viên
Học vị :
Thạc sĩ
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
quangnp@vnu.edu.vn

Điện thoại:

(84-4) 3754.7506 + 511

Di động:
(84) 945.259.150
Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

2. Quá trình đào tạo:

 • Năm 2006: Thạc sĩ, Kế toán, Đại học công nghệ Sydney

 • Năm 1993: Cử nhân, Kinh tế chính trị, Đại học Tổng hợp HN

3. Quá trình công tác:

 • 6/2009 - nay: Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

 • 2007 - 2009: Kiểm toán viên, Ernst & Young Viet Nam.

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính

 • Chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính
 • Hệ thống kiểm soát nội bộ
5.Các công trình đã công bố:
5.1. Các bài viết
 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các Công ty niêm yết đối với chất lượng dịch vụ kiểm toán tại Việt Nam; Hội thảo quốc tế ICECH 2015
 2. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam; Tạp chí Kinh tế và Dự báo, tháng 6/2016.
 3. Đánh giá cảm nhận của DNNY về các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành đối với các Công ty kiểm toán tại Việt Nam.; Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, tháng 7/2016.
 4. Kinh nghiệm của Na Uy trong việc điều chỉnh GDP truyền thống; Tạp chí Kinh tế và Dự báo,tháng 6/2015
5.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học
 1. Nghiên cứu kế toán xanh trong việc tác động đến tính toán GDP; Đề tài cấp trường, 2015
 2. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam dưới góc độ kiểm toán; Đề tài cấp trường 2012