Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Phạm Ngọc Quang
1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Phạm Ngọc Quang
 
Năm sinh:
1973
Chức vụ:
Giảng viên
Học vị :
Thạc sĩ
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
quangnp@vnu.edu.vn

Điện thoại:

(84-4) 3754.7506 + 511

Di động:
(84) 945.259.150
Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

2. Quá trình đào tạo:

  • Năm 2006: Thạc sĩ, Kế toán, Đại học công nghệ Sydney

  • Năm 1993: Đại học, Kinh tế chính trị, Đại học Tổng hợp HN

3. Quá trình công tác:

  • 6/2009 - nay: Giảng viên bộ môn Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

  • 2007 - 2009: Kiểm toán viên, Ernst & Young Viet Nam.

  • 2004 - 2007: Nhân viên tín dụng, Ngân hàng ANZ.

  • 1997 - 2002: Phụ trách bán hàng, Coca-cola Viet Nam.

4. Các công trình đã công bố:

  1. Quy trình thực hành chuẩn mực kiểm toán, Bài học kinh nghiệm từ quốc tế, Tạp chí Kiểm toán, Số 12/2009.