Trang Giới thiệu chung
 
Trịnh Thị Phan Lan1. Thông tin cá nhân:

 
Họ và tên:
Trịnh Thị Phan Lan
Năm sinh:
1980
Vị trí công tác:

Giảng viên, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:
Thạc sĩ
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
lantp80@yahoo.com
Điện thoại:
(04) 3754 7506 + máy lẻ 551
Địa chỉ CQ:
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 

2. Quá trình đào tạo:

 • 2005: Thạc sĩ, Kinh tế, Symbiosis College, Ấn Độ.
 • 2001: Cử nhân Tài chính, Trường Đại học Tài chính - Kế toán.
 
Các khóa đào tạo ngắn hạn khác đã tham gia :
 • 2011: Nghiệp vụ sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2009: Phương pháp đào tạo giảng dạy bằng tiếng Anh (TKT), Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.
 • 2008: Nâng cao năng lực thiết kế bài giảng và phương pháp giảng dạy, Học viện Quản lý Giáo dục.
 • 2008: Financial Risk Management, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • 2007: Finance in Infrastructure in Vietnam, Học viện Quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Thương vụ Ý.
 • 2005: Banking and Finance, Vietnam - Singapore centre.
 
3. Quá trình công tác:
 • 1/2009 - nay: Giảng viên, Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 2001- 2008: Giảng viên, Trường ĐH Lao động - Xã hội

5. Các công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:
 1. Sách chuyên khảo Entrepreneurial Women in Asia: Case studies & Perspectives”,Đồng tác giả, Myanmar Heritage Publications.
 2. Sách chuyên khảo “Phụ nữ khởi nghiệp tại Việt Nam”, Đồng tác giả, NXB ĐHQGHN.
 3. Giáo trình “Quản trị tài chính doanh nghiệpĐồng tác giả, NXB Lao động, 2007.

5.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

5.2.1. Các bài viết đăng tạp chí chuyên ngành:

 1. Các bằng chứng thực nghiệm về tác động của QTRR tới giá trị DN, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, số tháng 9/2015.
 2. Quản trị rủi ro tài chính - nghiên cứu tính huống Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tạp chí Tài chính, số tháng 2/2015.
 3. Mô hình QTRR ERM, Tạp chí Bảo hiểm, 2/2015.
 4. Phối hợp chính sách tài khoá tiền tệ, Tạp chí Tài chính, 3/2015.
 5. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng thương mại tới báo cáo tài chính: bài học từ doanh nghiệp thủy sản, Tạp chí Ngân hàng, 4/2013.
 6. Vốn cho doanh nghiệp bất động sản - Nhìn từ các kênh huy động vốn, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, số 3/2013.
 7. Công ty bất động sản: Rủi ro từ cấu trúc tài chính, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, số 3/2013.
 8. Rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 4/2012.
 9. Ảnh hưởng của CPI đến người tiêu dùng thu nhập thấp, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, tập 28, pp.280-289, số 3, 2012.
 10. Bancainsuarance: Kinh nghiệm Ấn độ và bài học cho Việt Nam, Tạp chí Bảo hiểm, 1/2011
 11. M&A và vấn đề văn hóa, Đồng tác giả, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 2010.
 12. Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Khó tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp, 12/2010.
 13. Thị trường tài chính Việt Nam trong quá trình hội nhậpTạp chí Tài chính, 9/2010.

5.2.2. Các bài viết đăng kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia:

 1. Xử lý nợ xấu là hàng tồn kho, Hội thảo tổ chức giữa Ngân hàng Nhà nước và Agribank, tháng 8/2015.
 2. Cố vấn học tập và chất lượng sinh viên,Hội thảo Đại học Sư phạm Tp.HCM, 2014.
 3. Công nghiệp phụ trợ Việt Nam: Cần một chính sách cụ thể hơn, Hội thảo khoa học “Chính sách tài chính phát triên công nghiệp phụ trợ”, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính phối hợp Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công nghiệp đồng tổ chức, Hà Nội, 12/2011.
 4. Lãi suất của Ngân hàng thương mại với hoạt động của thị trường chứng khoán, Hội thảo Viettin Bank “Lãi suất của các Ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay - những vấn đề đặt ra”, 4/2009.
5.2.2. Các bài viết đăng kỷ yếu hội thảo quốc tế:
 1. Gói kích cầu: Trường hợp Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Hội thảo quốc tế tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, tháng 9/2010.

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học:

5.3.1. Đề tài, đề án hoặc nhiệm vụ KHCN các cấp đã nghiệm thu:

 1. Thị trường cho thuê tài chính Việt Nam, KT.09.09, Trường Đại học Kinh tế -ĐHQGHN, 2009-2010.
 2. Một số nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp xây dựng - bất động sản, 2012-2013.

5.3.2. Đề tài, đề án hoặc nhiệm vụ KHCN các cấp đang chủ trì :

 1. Xây dựng chuỗi giá trị Nấm Ninh Bình.

5.3.3. Đề tài, đề án hoặc nhiệm vụ KHCN các cấp đang tham gia :

 1. Nghiên cứu rà soát và đánh giá sự phù hợp, hiệu lực thực thi của các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện tại vùng Tây Bắc giai đoạn 2001- 2015.