Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thế HùngThông tin cá nhân:

Họ và tên:
Nguyễn Thế Hùng
Năm sinh:
1956
Chức vụ:
Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Học vị:
Thạc sĩ
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh, tiếng Nga
Email:
hungnt@vnu.edu.vn
Điện thoại:
(84-4) 3754.7506 - 302   
Di động:
(84) 989.243.592
Địa chỉ cơ quan:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 

Quá trình đào tạo:

 • Năm 1998: Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, ĐH Tự do Brussel - Bỉ
 • Năm 1979: Đại học, Toán - Cơ, ĐHTH Maxcơva

Quá trình công tác:

 • 2000 đến nay: Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế  - ĐHQGHN.
 • 1995 -2000: Nghiên cứu viên, Khoa Quản trị kinh doanh, ĐHQGHN
 • 1987 - 1995: Nghiên cứu viên, Viện Cơ học, Viện KH Viêt nam
 • Từ 1979 -1987: Giảng viên, Học viện kỹ thuật quân sự         

Các công trình đã công bố:

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Quản trị tài chính doanh nghiệp, Đồng tác giả, Khoa Kinh tế, 2003

Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Chính sách của Châu Á với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Tạp chí Công nghiệp, Số tháng 10/2009

 2. Các nhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, Tạp chí Công nghiệp, Số T5/2009

 3. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh

 4. Khả năng cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm tại Việt nam- Thực trạng và giải pháp, Tạp chí khoa học Kinh tế-Luật, ĐHQGHN, 2005

 5. Chiến lược cạnh tranh của các công ty Mỹ, Tạp chí Châu Á – Thái Bình Dương, 2003

Các đề tài nghiên cứu:

Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

 1. Nâng cao khả năng cạnh tranh của dịch vụ bảo hiểm Việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế, Đại học quốc gia Hà nội, Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu, 2005-2006

 2. Các phương pháp định lượng trong quản lý rủi ro tài chính, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004-2005

 3. Quản lý rủi ro trong kinh doanh và các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro, Khoa kinh tế, ĐHQGHN, 2003.
 4. Năng lực cạnh tranh của ngành cơ khí Việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008 - 2010.