Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
La Phương ThủyThông tin cá nhân:

Họ và tên:                   La Phương Thủy
Năm sinh                   1975
Chức vụ                      GV Khoa KTQT
Học vị                          Thạc sĩ (2002)
Ngoại ngữ                  Tiếng Anh
Email                         
thuylp@vnu.edu.vn
Điện thoại                  04-3 7547506/407

Di động                       0984.023247

Địa chỉ cơ quan         144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Quá trình đào tạo:

  • Năm 2003: Sau Đại học; Trường Đại học Toulouse - Pháp; Chuyên ngành: Công nghệ đào tạo và Hệ thống việc làm

  • Năm 2000: Sau Đại học; Trường Đại học ngoại thương; Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại

  • Năm 1996: Đại học;Trường Đại học ngoại thương; Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại

Quá trình công tác:

  • Năm 2007 đến nay     Giảng viên Khoa KTQT, Trường Đại học Kinh tế- ĐHQGHN

  • Năm 1996 – 2007       Giảng viên Khoa Kinh tế- ĐHQGHN

Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

  1. Thương mại điện tử: phương thức thương mại của tương lai Tạp chí châu á thái bình dương, 2000

  2. Lựa chọn mô hình chuyển đổi từ hệ thống đào tạo sang hệ thống việc làm, Tạp chí công nghiệp, Tháng 1, 2010

  3. Hướng nghiệp cho sinh viên: một công cụ hiệu quả trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam nhằm định hướng đào tạo phù hợp nhu cầu xã hội – Hội thảo quốc tế công nghệ đào tạo và môi trường nghề nghiệp ở Việt Nam, 2010

Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

  1. Thương mại công bằng: giải pháp hội nhập kinh tế quốc tế cho các nước đang phát triển, 2003, Cấp Trường, Đã nghiệm thu