Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Trần Việt Dung1.  Thông tin cá nhân:

Họ và tên:
Trần Việt Dung
Năm sinh: 
1977
Chức vụ: 

Giảng viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:
Thạc sĩ kinh tế (2008)
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
Điện thoại:
(84-4) 3754.7506 + 407
Di động:
(84) 913.028.525
Địa chỉ cơ quan: 

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • Năm 2008: Thạc sĩ Kinh tế và Tài chính Quốc tế; Đại học Tổng Hợp Queensland, Brisbane, Australia.
 • Năm 2000: Đại học; Chuyên ngành Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội – ĐHQGHN.  
 • Năm 2000: Đại học; Chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội.

3.   Nghiên cứu và giảng dạy:

3.1. Quá trình công tác:
 • Năm 2008 đến nay: Giảng viên Trường ĐH Kinh tế-ĐHQGHN.
 • Năm 2002 - 2008: Nghiên cứu viên, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới.
 • Năm 2000 - 2002: Nhân viên, Công ty Tiếp vận hàng hóa quốc tế.
3.2. Các môn học đã tham gia giảng dạy:
 • Kinh tế quốc tế
 • Tài chính quốc tế
 • Quản trị Tài chính Quốc tế
 • Kinh doanh Quốc tế
 • Kinh tế vi mô

4.  Các công trình đã công bố

 1. Các đặc khu kinh tế ở Ấn Độ, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, số 1/2012.
 2. Thâm hụt thương mại ở Mỹ: nguyên nhân và những tác động,Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới, số 12/2006.
 3. “Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB): cơ cấu, hoạt động và những thách thức, Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới, số 1/2006.
 4. Đồng tiền chung khu vực ASEAN, Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới, số 1/2005.
 5. Những bài học kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng Achentina năm 2000, Tạp chí châu Mỹ ngày nay, số 5/ 2003.
 6. “Quan hệ thương mại Việt - Trung trong những năm 1990 , Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, số 9/1999.

5.   Các đề tài nghiên cứu:

5.1. Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:
 1. Nguyên nhân cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007, Đề tài cấp Trường Đại học Kinh tế, 2008.
 2. Thâm hụt thương mại của Mỹ: nguyên nhân, tác động và một số điều chỉnh, Đề tài NCKH, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, 2006.
 3. Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB): cơ cấu hoạt động và những thách thức, Đề tài NCKH, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, 2005.
 4. Đồng tiên chung ASEAN: sự cần thiết, điều kiện hình thành và và một số gợi ý thành lập, Đề tài NCKH, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, 2004.
 5. Chính sách tài chính và tiền tệ Trung Quốc giai đoạn 1990 - 2000, Đề tài NCKH, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, 2003.
 6. Khủng hoảng tài chính và tiền tệ ở Achentina năm 2000, Đề tài NCKH, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, 2002.
5.2. Đề tài, đề án hoặc nhiệm vụ KHCN các cấp đang chủ trì:
 1. Mô hình thung lũng Silicon và một số gợi ý cho Việt Nam, Đề tài cấp ĐHQGHN, 2010 - 2012.