Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Anh Tuấn1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Nguyễn Anh Tuấn

 

Năm sinh:

1992

Chức vụ:

Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Thạc sỹ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

Tuannguyen.ueb@vnu.edu.vn 

Di động:

(84) 94 214 0092

Địa chỉ cơ quan:

Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 2014: Cử nhân, Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chuyên ngành Kinh doanh Nông nghiệp.
 • 2019: Thạc sĩ, Trường Đại học Tây Úc, chuyên ngành Kinh tế Nông Nghiệp.

3. Quá trình công tác:

 • 2015-2017: Công tác tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Nghiên cứu viên)
 • 6/2018-1/2019: Trợ lý nghiên cứu, trường đại học Tây Úc
 • 2/2020 đến nay: Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị - ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Chuyên ngành giảng dạy: Kinh tế lượng, kinh tế học, kinh tế tài nguyên và môi trường, phương pháp nghiên cứu kinh tế, …
 • Hướng nghiên cứu: Hiệu quả sản xuất, đánh giá các chính sách phát triển trong nông nghiệp nông thôn, biến đổi khí hậu,…

5. Các công trình đã công bố:

5.1. Các bài viết

 1. Trần Hương Giang, Vũ Thị Thu Hương, Nguyễn Anh Tuấn (2016). Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản: Trường hợp xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Tạp chí Kinh tế châu Á Thái Bình Dương năm 2016.
 2. Tô Thế Nguyên, Nguyễn Anh Tuấn (2018). Efficiency and adoption of organic tea production: Evidence from Vi Xuyen district, Ha Giang province, Vietnam. Asia-Pacific Journal of Regional Science, 2018.
 3. Tô Thế Nguyên, Nguyễn Anh Tuấn (2018). Hiệu quả kĩ thuật trong sản xuất mía: Trường hợp của các hộ nông dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 2018
 4. Tô Thế Nguyên, Nguyễn Anh Tuấn (2019). Benchmarking Technology in the Stochastic Frontier Maize Production of Northern Vietnam: Difference in Difference Approach. VEAM, 2019.
 5. Tô Thế Nguyên, Nguyễn Anh Tuấn (2019). Assessing the handicraft enterprises’ willingness to pay for waste treatment in Red River Delta, Vietnam. Vietnam's Socio Economic Development, 2019.

5.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học:

 1. Humid tropics Household survey funded by ILRI (CGIAR). Baseline survey 2014-2015
 2. Đánh giá chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2010-2014 và đề xuất các giải pháp huy động mọi nguồn lực xã hội đẩy nhanh tiến độ chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 (thời gian thực hiện 2015-2016)
 3. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình (Thành viên tham gia, thời gian thực hiện 2015-2016)
 4. Nghiên cứu xây dựng chuỗi cung ứng nông sản chủ yếu góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (Thành viên tham gia, thời gian thực hiện 2016-2017).
 5. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kinh tế-kỹ thuật tăng cường liên kết, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2016-2020 (Thành viên tham gia, thời gian thực hiện 2016- 2017)