Trang Giới thiệu chung
 
Hoàng Ngọc Quang1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Hoàng Ngọc Quang

 

Năm sinh:

1989

Vị trí công tác:

Giảng viên trợ giảng

Học vị:

Thạc sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Email:

quanghn1903@gmail.com

Điện thoại:

(84) 972.473.502

Địa chỉ CQ:

Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 2. Quá trình đào tạo:

  • 2007-2011: Trường Đại học Ngoại thương
  • 2012-2014: Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về Quản lý (CFVG)

3. Quá trình công tác:

  • T8/2019 - nay: Khoa Kinh tế chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội
  • 2017 - 2019: Dự án RGEP, Bộ Giáo dục & Đào tạo
  • 2014 - 2017: Trường Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội
  • 2011 - 2013: Trung tâm nghiên cứu Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

  • Kinh tế học, Kinh tế học giáo dục, Quản trị kinh doanh, Kinh tế chính trị

5. Công trình đã công bố:

5.1. Các bài viết:

  1. Hoàng Ngọc Quang, “Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và một số tác động dự kiến đến thị trường lao động thế giới”, tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số 546, trang 69 - 71, 2019.
  2. Pham Thi Thanh Hai, Hoang Ngoc Quang, “Assessing the Impact of Lecturers Qualification to the Publication of Scientific Articles: VNU -University of Education Case Study”, The International Journal Of Humanities & Social Studies, Vol 4 Issue 4, p.330-334, 2016

5.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học:

  1. Đề tài cấp trường: Nâng cao năng lực nghiên cứu của nghiên cứu viên và giảng viên trường Đại học Giáo dục, 2014-2016, thành viên