Trang Giới thiệu chung
 
Hoàng Thị Hương1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Hoàng Thị Hương


Năm sinh:

1977      

Chức vụ:

Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN      

Học vị:

Tiến sĩ    

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh                            

Email:

huong.ht@vnu.edu.vn

Điện thoại:

(84-24) 3754.7506                

Di động:

(84) 982.920.977                 

Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 1995: Kỹ sư, Trường Đại học Nông nghiệp, chuyên ngành Quản lý đất đai.
 • 2010: Thạc sĩ, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, chuyên ngành Quản lý đất đai.
 • 2017: Thực tập sinh Đại học Gembloux - ULg-Gx ABT - Passage des Desportés, 2-5030 (Bỉ)
 • 2018: Tiến sĩ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chuyên ngành Quản lý đất đai

3. Quá trình công tác:

 • 2019-nay: Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị - ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 1999-2018: Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Trợ lý đào tạo, giảng viên khoa Quản lý đất đai; Chuyên viên Viện Đào tạo sau đại học; UVTV Đoàn trường 2003-2011)

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Quản lý thị trường bất động sản
 • Nông nghiệp, nông thôn và nông dân
 • Quản lý nhà nước về kinh tế
 • Quản lý khoa học và công nghệ
 • Phát triển cộng đồng
 • Quản lý nguồn nhân lực…

5. Các công trình đã công bố:

5.1. Các bài viết trong nước và quốc tế:

 1. Hoang, Minh; Khuong, Quynh Long; Hoang, Thi Huong... (2020); Self-reported non-communicable diseases and associated socio-demographic status among ethnic minority population in Vietnam, 2019. Publishing Health Psychology Open (ISI).
 2. Tran, Thi Phuong Thao; Hoang Thi, Ngoc-Anh; Hoang, Thi Huong... (2020); Tobacco and alcohol use among ethnic minorities in Vietnam. Publishing Asia Pacific Journal of Public Health (Scopus).
 3. Hoàng Thị Hương, Nguyễn Cao Thịnh (2020). Đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu công chức dân tộc thiểu số trong phát triển nhân lực hành chính nhà nước Việt Nam. Hội thảo khoa học Phát triển nhân lực hành chính nhà nước. Kỷ yếu Phát triển nhân lực hành chính nhà nước tr310-321, Tạp chí Tổ chức nhà nước
 4. Hoàng Thị Hương; Lê Thị Xuân Quỳnh, Phạm Phú Minh (2020) Xu hướng áp dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất nông nghiệp và hàm ý chính sách cho Việt Nam. Tạp chí Công thương. Số12/2020, Tr189-195
 5. Hoang Thị Huong, Phạm Phương Nam (2019). Implementing Agricultural Land Use Solutions to Adapt Climate Change in the Vietnamese Mekong Delta. The 1st International Conference on Economics, Development and Sustainability (EDESUS 2019).
 6. Hoàng Thị Hương (2019). Tình hình quản lý, sử dụng đất Nông - Lâm trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, tr 3 - số 554, tháng 12-2019.
 7. Trần Toàn Thắng, Nguyễn Đoan Trang, Hoàng Thị Hương (2019). Triển vọng kinh tế kinh tế thế giới quý III/2019 và cả năm 2019. Tạp chí Kinh tế và Dự báo 2019, số 20, tr70.
 8. Nguyễn Thanh Quế, Phạm Phương Nam, Hoàng Thị Hương (2019). Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại về đất đai tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 1 năm 2019.
 9. Phạm Phương Nam, Hoang Thị Huong (2018). International cientific conference Women intrepreneurs in the industrial revolution 4.0. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Doanh nghiệp nữ trong cách mạng công nghiệp 4.0”
 10. Hoàng Thị Hương, Cao Việt Hà (2017). Đánh giá chất lượng và định hướng sử dụng đất bãi bồi ven sông Hồng tỉnh Phú Thọ. Tạp chí Khoa học và Phát triển năm 2017, số 6 
 11. Hoàng Thị Hương, Cao Việt Hà (2016). Thực trạng sử dụng đất bãi bồi ven sông Hồng tỉnh Phú thọ. Tạp chí Khoa học đất năm 2016, số 48.

5.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học

 1. Hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, nghiên cứu trường hợp tại huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ (Đề tài cấp Trường, Chủ trì năm 2020)
 2. Xu hướng ứng dụng công nghệ 4.0 trong nông nghiệp và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam (Đề tài cấp Bộ, thư ký khoa học 2018-2019)
 3. Nghiên cứu xây dựng chỉ số FDI xanh và giải pháp thu hút FDI xanh vào Việt Nam trong thời gian tới (Đề tài cấp Bộ, thành viên chính 2018-2019)
 4. Quốc hội với việc quyết định và giám sát thực hiện chính sách dân tộc theo Hiến pháp năm 2013 (Đề tài cấp Bộ, thành viên tham gia 2018-2019).
 5. Nghiên cứu xây dựng nguồn nhân lực phục vụ đề án phát triển cây cao su tỉnh Lai Châu (Đề tài cấp Tỉnh, thành viên tham gia 2011- 2012)
 6. Đất đai và chính sách quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số (Đề tài cấp Bộ, thành viên chính 2012)
 7. Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (thời gian thực hiện 2010)
 8. Nghiên cứu quản lý và sử dụng đất bãi bồi ven sông Hồng tỉnh Phú Thọ (thời gian thực hiện 2014-2017)