Trang Giới thiệu chung
 
Hoàng Thị Hương1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Hoàng Thị Hương

 

 

Năm sinh:

1977

Chức vụ:

Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị,

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Tiến sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

huong.ht@vnu.edu.vn 

Di động:

(84) 982.920.977

Địa chỉ cơ quan:

Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:
 • 1995: Kỹ sư, Trường Đại học Nông nghiệp, chuyên ngành Quản lý đất đai.
 • 2010: Thạc sĩ, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, chuyên ngành Quản lý đất đai.
 • 2017: Thực tập sinh Đại học Gembloux - ULg-Gx ABT - Passage des Desportés, 2-5030 (Bỉ)
 • 2018: Tiến sĩ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chuyên ngành Quản lý đất đai

3. Quá trình công tác:

 • 2019 đến nay: Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị - ĐH Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 1999-2018: Công tác tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Trợ lý đào tạo, giảng viên khoa Quản lý đất đai; Chuyên viên Viện Đào tạo sau đại học;  Chuyên trách Đoàn - UVTV Đoàn trường 2006-2011)

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 1. Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý thị trường bất động sản; Nông nghiệp, nông thôn và nông dân; Quản lý nhà nước về kinh tế; Quản lý khoa học và công nghệ, Phát triển cộng đồng, Quản lý nguồn nhân lực…

5. Các công trình đã công bố:

5.1. Các bài viết

 1. Hoàng Thị Hương, Cao Việt Hà (2016). Thực trạng sử dụng đất bãi bồi ven sông Hồng tỉnh Phú thọ. Tạp chí Khoa học đất năm 2016, số 48.
 2. Hoàng Thị Hương, Cao Việt Hà (2017). Đánh giá chất lượng và định hướng sử dụng đất bãi bồi ven sông Hồng tỉnh Phú Thọ. Tạp chí Khoa học và Phát triển năm 2017, số 6  
 3. Phạm Phương Nam, Hoàng Thị Hương (2018). Thách thức đối với nữa doanh nhân trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Doanh nghiệp nữ trong cách mạng công nghiệp 4.0”
 4. Nguyễn Thanh Quế, Phạm Phương Nam, Hoàng Thị Hương (2019). Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại về đất đai tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 1 năm 2019.

5.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học

 1. Đánh giá hiệu quả và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (thời gian thực hiện 2010)
 2. Nghiên cứu quản lý và sử dụng đất bãi bồi ven sông Hồng tỉnh Phú Thọ (thời gian thực hiện 2014-2017)
 3. Nghiên cứu xây dựng nguồn nhân lực phục vụ đề án phát triển cây cao su tỉnh Lai Châu (Thành viên tham gia, thời gian thực hiện 2011- 2012)
 4. Đất đai và chính sách quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số (Thành viên tham gia, thời gian thực hiện 2012)
 5. Nghiên cứu xây dựng chỉ số FDI xanh và giải pháp thu hút FDI xanh vào Việt Nam trong thời gian tới. (Thành viên tham gia, thời gian thực hiện 2018-2019)
 6. Quốc hội với việc quyết định và giám sát thực hiện chính sách dân tộc theo Hiến pháp năm 2013 (Thành viên tham gia, thời gian thực hiện 2018-2019).