Trang Giới thiệu chung
 
Đỗ Vũ Phương Anh1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Đỗ Vũ Phương Anh

 

Năm sinh:

1980

Chức vụ:

Giảng viên

Học vị:

Tiến sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

dvphuonganh@gmail.com

Điện thoại:

(84-4) 2220.6688

Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 2002: Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
 • 2004: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Tổng hợp Hawaii - Hoa Kỳ
 • 2017: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Quá trình công tác:

 • 3/2008 - 3/2010: Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Diana
 • 05/2007 -  04/2017: Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
 • Từ tháng 09/2009: Giảng viên kiêm nhiệm, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia HN
 • Từ tháng 12/2016: Ủy viên Hội đồng tư vấn, Viện Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia HN.
 • 04/2017 - nay: Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI.
 • Từ tháng 4/2018: Giảng viên kiêm nhiệm, Bộ môn Quản trị Chiến lược - Viện Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia HN

4. Công trình đã công bố:

4.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

1. Đỗ Vũ Phương Anh (2017), Khung năng lực nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

4.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

1. Đỗ Vũ Phương Anh (2012), “Vai trò của Hội đồng Quản trị trong công tác quản lý rủi ro tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, ISSN 1859-4093, số 4 (105) - 2012, tr. 32-34.

2. Đỗ Vũ Phương Anh (2012), “Phân tích đối thủ cạnh tranh của một ngân hàng”, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, ISSN 1859-4093, số 9 (110) - 2012, tr. 36-41.

3. Đỗ Vũ Phương Anh (2012), “Quản trị nhân sự chủ chốt tại doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam - nhận thức và hướng đi” Kỷ yếu Ngày nhân sự Việt Nam 2012 - Chủ đề: Chất lượng lãnh đạo doanh nghiệp Việt, ISBN 978-604-80-0096-7, tr. 59-63.

4. Tái bản: Đỗ Vũ Phương Anh (2013), “Quản trị nhân sự chủ chốt tại doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam - nhận thức và hướng đi” Kỷ yếu 5 năm Ngày nhân sự Việt Nam 2013 - Chủ đề: Quản trị nguồn nhân lực vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam, ISBN 978-604-934-507-4, tr. 60-64.

5. Đỗ Vũ Phương Anh (2013), “Đánh giá năng lực nhân viên - Nhìn từ góc độ người trong cuộc” Kỷ yếu 5 năm Ngày nhân sự Việt Nam 2013 - Chủ đề: Quản trị nguồn nhân lực vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam, ISBN 978-604-934-507-4, tr. 236-240.

6. Đỗ Vũ Phương Anh (2014), “Ứng dụng khung năng lực vào đánh giá cán bộ quản lý tại TPBank” Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ISSN 0866.7120, số chuyên đề, tháng 12/2014, tr. 60-62 (Đồng tác giả).

7. Đỗ Vũ Phương Anh (2015), “Ảnh hưởng của động lực làm việc và sự tham gia của nhân sự QLCT đến ứng dụng khung năng lực trong quản trị nhân sự: Nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam” Tạp chí Khoa học & Công nghệ, ISSN 1859-3585, số 30, tháng 10/2015, tr. 79-85.

8. Đỗ Vũ Phương Anh (2016), “Development of Leadership Competency Framework for Board of Management Members in Private Enterprises Using a Delphi Method” Tạp chí Khoa học ĐHQGHN - Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, ISSN 0866-8612, Tập 32, số 1, 2016, tr. 79-94 (số tiếng Anh) (Đồng tác giả).

9. Đỗ Vũ Phương Anh (2016), “Đánh giá năng lực quản trị nhân sự và năng lực quản trị bản thân của lãnh đạo cấp trung các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam” Tạp chí Khoa học Thương mại, ISSN 1859-3666, số 89+90, tháng 1+2/2016, tr. 98-106.

10. Đỗ Vũ Phương Anh (2016), “Giải pháp nâng cao năng lực nhân sự quản lý cấp trung trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh” Kỷ yếu Ngày nhân sự Việt Nam 2016 - Chủ đề: Quản trị nhân sự giai đoạn khởi nghiệp, ISBN 978-604-62-6897-0, tr. 78-82.

11. Đỗ Vũ Phương Anh (2017), “Năng lực của nhà quản trị cấp trung trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam” Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN 1859-0012, số 238, tháng 4/2017, tr. 58-66 (Đồng tác giả).

12. Đỗ Vũ Phương Anh (2017), Nghiên cứu ứng dụng khung năng lực vào đánh giá nhân sự quản lý cấp trung trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

13. Đỗ Vũ Phương Anh (2019), “Giải pháp hoàn thiện đánh giá năng lực với nhà quản trị cấp trung trong lĩnh vực khách sạn” Tạp chí Khoa học Thương mại, ISSN 1859-3666, số 125, tháng 1/2019, tr. 33-39.

4.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học (theo cấp: nhà nước, ĐHQGHN/Bộ, Trường…):

 • Chủ nhiệm đề tài: Nâng cao năng lực nhà quán lý cấp trung trong Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI. Thời gian thực hiện: 9/2018 - 8/2019. Đề tài cấp cơ sở. Chủ nhiệm

5. Giải thưởng:

 • Giải thưởng “Cúp Bông hồng Vàng Thủ đô” (2010)
 • Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ (2011)
 • Giải thưởng “Cúp Bông hồng Vàng Việt Nam” (2011 & 2014)
 • Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội (2012 & 2013)
 • Bằng khen của Bộ Công thương (2012 & 2016)
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2014)
 • Giải thưởng “Doanh nhân Nữ ASEAN tiêu biểu” (2016)
 • Giải thưởng “Nữ doanh nhân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” (2016).