Trang Giới thiệu chung
 
Đào Thị Thu Trang1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Đào Thị Thu Trang

Năm sinh:

1980

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên

Học vị:

Tiến sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

daothutrang.pd@gmail.com

Điện thoại:

0983.798002

Địa chỉ CQ:

Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN

2. Quá trình đào tạo:

 • 2001: Cử nhân Kinh tế Đối ngoại, Khoa Kinh tế - ĐHQGHN
 • 2006: Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Khoa Kinh tế - ĐHQGHN
 • 2014: Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Đại học Phương Đông
 • 2017: Tiến sĩ Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

3. Quá trình công tác: 

 • 2008 - 2018: Giảng viên Khoa Kinh tế - QTKD Trường Đại học Phương Đông
 • 2003 - 2008: Công ty Thiết bị vệ sinh Caesar Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Kinh tế học,
 • Quản lý kinh tế

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Nghiệp vụ đấu thầu, 11/2014, NXB Thông tin và Truyền thông

5.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Kinh tế Việt Nam 2007 và triển vọng 2008,12/2007,Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông
 2. Phát triển ngành dịch vụ của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay,3/2009,Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông
 3. An sinh xã hội cho lao động di cư ở các nước ASEAN,3/2014,Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
 4. Đặc điểm thị trường lao động Đông Nam Á trước khi thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC),11/2015,Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
 5. Sự tham gia của Việt Nam vào di chuyển lao động nội khối ASEAN, 11/2015,Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông
 6. Di chuyển lao động có kỹ năng trong Cộng đồng kinh tế ASEAN,5/2016,Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
 7. Studying on the main factors affecting the competitiveness of hanoi in attracting investment for commercial development,12/2017,International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IJRESS), Vol. 7 Issue 12, December - 2017
 8. Đặc điểm khu vực dịch vụ ở Hải Phòng và những vấn đề đặt ra, 6/2017, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Hội thảo khoa học

 1. Phân tích nhu cầu của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng trong đào tạo sinh viên của Khoa KT-QTKD, trường Đại học Phương Đông ,10/2014,Kỷ yếu hội thảo khoa học chuyên ngành QTDN trường Đại học Phương Đông, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, ISBN 978-604-62-1589-9
 2. Marketing quan hệ trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ở Việt Nam,10/2014,Kỷ yếu hội thảo khoa học chuyên ngành QTDN trường Đại học Phương Đông, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, ISBN 978-604-62-1589-9
 3. Improving quality of foreign direct investment attraction in Vietnam,9/2016,The Asian Network for Quality Congress 2016

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học

 • 2013 - 2015 Đề tài cấp Nhà nước, Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở các nước Đông Nam Á - Kinh nghiệm cho Việt Nam trong tham gia xây dựng Cộng đồng ASEAN
 • 2011 - 2012 Đề tài cấp trường, Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế tại Khoa KT-QTKD