Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thế Kiên1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

NGUYỄN THẾ KIÊN


Năm sinh:

1982

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên

Học vị:

Tiến sĩ Quản lý(2016)

Ngoại ngữ:

Tiếng Trung, Tiếng Anh

Email:

nguyenthekien@vnu.edu.vn

thekien.edu@gmail.com

Điện thoại:

(84) 972940888

Địa chỉ CQ:

Nhà E4, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Quá trình đào tạo:

 • 2002-2006: Cử nhân, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, Đại học Kinh tế&QTKD, ĐHTN
 • 2008-2011: Thạc sĩ, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, Đại học Kinh tế&QTKD, ĐHTN
 • 2010-2012: Cử nhân ngôn ngữ anh Khoa Ngoại Ngữ, Đại học Thái Nguyên
 • 2012-2016: Tiến sĩ, Nanjing Normal University, Trung Quốc

3. Quá trình công tác:

 • 8/2017 đến nay: Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • 8/2016 - 7/2017: Trưởng bộ môn Kinh tế, Giảng viên, Trợ lý trưởng khoa phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và CGCN, Khoa Kinh tế&QTKD, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuât, Đại học Thái Nguyên
 • 9/2012 - 7/2016: Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Nanjing Normal university, Trung Quốc
 • 10/2006 - 8/2012: Giảng viên, Khoa Kinh tế&QTKD, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuât, Đại học Thái Nguyên

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Quản lý hệ thống kinh tế - xã hội.

5. Công trình đã công bố:

Bài báo đăng tạp chí khoa học quốc tế

 1. Nguyen The Kien(2014). 越南失地农民存在的问题与解决对策(Existing Problems and Countermeasures of Land-lost Farmers in Viet Nam).Around Southeast (China).[CSSCI, ISSN1003-2479].
 2. Nguyen The Kien (2014). 越南失地农民就业的问题与解决对策 ( Vietnamese Peasants Employment Problems and Solutions).Market Weekly (China).[ISSN1008-4428].
 3. Nguyen The Kien(2014). 越南在城市化进程中失地农民就业的消极影响 (The Negative Impact of Vietnam’s Urbanization in The Employment of Landless Peasants).Economic research guide (China).[ISSN1673-291X].
 4. Nguyen The Kien (2015). 中国农村征地补偿安置模式的利弊分析及对越南的启示(Advantages and Disadvantages of Chinese rural land requisition compensation and resettlement mode and Its Implications for Vietnam).City(China).[ISSN1005278X].
 5. Nguyen The Kien (2016). 部分国家对失地农民社会保障的做法及对越南的启示(Certain Countries Approach to the Social Security of Landless Peasants and it’s Implication for Vietnam). City (China).[ISSN1005278X].
 6. Nguyen The Kien, Zhang Dong Hui(2016). TPP给越南带来的机会、挑战及应对策略. Modern Economic Information (China).[ISSN1001-828X].
 7. Nguyen The Kien(2016). 越南失地农民安置愿意的影响因素分析(The influence factors Analysis of Vietnamese peasants Placement willing).City(China). [ISSN1005278X].
 8. Nguyen The Kien.越南农村劳动力素质存在的主要问题及其提高对策研究,环渤海经济瞭望 (Economic Outlook the Bohai Sea).12/2017.(ISSN1004-9754).

Bài báo đăng tạp chí khoa học trong nước

 1. Nguyễn Thế Kiên.Giải pháp phát triển kinh tế nông hộ sau thu hồi đất tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên.Tạp chí rừng&môi trường, Số 40-2011.
 2. Trần Lê Duy, Nguyễn Thế Kiên.Việt Nam làm thế nào để lắm bắt tốt cơ hội mà TPP mang lại.Kỷ yếu hội nghị khoa học, sáng tạo trẻ ĐHTN lần thứ III – Năm 2016.
 3. Nguyễn Quốc Việt - Nguyễn Thế Kiên.Con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc: Cơ hội và thách thức với chiến lược kinh tế biển Việt Nam.Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát triển bền vững kinh tế biển.12/2017.(169-178).(ISBN: 978-604-62-9882-3)