Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Hoàng Thái1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Nguyễn Hoàng Thái


Năm sinh:

24/02/1990

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên, Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Thạc sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

Nht0308@gmail.com; thainh@vnu.edu.vn

Điện thoại:

0901125777

Địa chỉ CQ:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 2011 - 2013: Tốt nghiệp Đại học Monash, Melbourne, Australia
 • 2014 - 2015: Tốt nghiệp Thạc sĩ Monash, Melbourne, Australia

3. Quá trình công tác:

 • 2015 - 2016: Kế toán, Công ty CP Xây Dựng Giao Thông Quảng Trị
 • 2016 - Nay: Giảng viên, Khoa KTKT trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Xây dựng hệ thống kiểm soát cho doanh nghiệp
 • Chất lượng dịch vụ của các công ty kiểm toán tại Việt Nam
 • Xu hướng phát triển của ngành kế toán tại Việt Nam và Quốc tế
 • Gian lận và sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính
 • Thuế và các vấn đề liên quan đến quản lý thuế

5. Công trình đã công bố:

Các bài viết:

 1. Nguyễn Thị Phương Dung, Nguyễn Hoàng Thái, 2017. “Nhận định về thuận lợi và khó khăn khi áp dụng IFRS ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Quốc tế”. Hội thảo khoa học: Đổi mới phương pháp đào tạo, cập nhận giáo trình giảng dạy kế toán phù hợp với yêu cầu cải cách kế toán trong giai đoạn mới.
 2. Nguyễn Thị Hương Liên, Nguyễn Hoàng Thái, 2016. “Xu thế đào tạo Kiểm toán nội bộ tại các trường đại học ở Việt Nam”. Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc Gia: Kế toán, kiểm toán trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP và AEC.
 3. Trần Thế Nữ, Nguyễn Hoàng Thái, 2016. “Nâng Cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng thương mại Việt Nam”. Hội Thảo Quản Trị Ngân Hàng Hiệu Quả.
 4. Trần Thế Nữ, Nguyễn Hoàng Thái, 2016. “Ecommerce Implications and Its Potential Problems”. Hội Thảo Việt Nam Học.