Trang Giới thiệu chung
 
Đặng Quý Dương1. Thông tin cá nhân:

 

Họ và tên:

Đặng Qúy Dương

 

 

 

Năm sinh:

1983

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên

Học vị:

Tiến sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

duongdq@vnu.edu.vn;
dangquyduongts@gmail.com

Điện thoại:

(84) 983367275

Địa chỉ CQ:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

 

2. Quá trình đào tạo:

 • 2005: Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội,Việt Nam.
 • 2009: Thạc sĩ Kinh tế quốc tế, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội,Việt Nam.
 • 2014: Tiến sĩ Kinh tế quốc tế, Viện Thương mại và  Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội,Việt Nam.


3. Quá trình công tác:

 • 2005-2009: Phụ trách kinh doanh tại tập đoàn PRIME GROUP.
 • 2009-2015: Giảng viên và nghiên cứu sinh tại Đại Học Hòa Bình và Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
 • 2016 đến nay: Giảng viên, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội.


4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Kinh tế quốc tế
 • Kinh tế học
 • Kinh tế lượng


5. Công trình đã công bố:

Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Đặng Qúy Dương (2009), “Thấy gì qua thâm hụt thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc?”,  Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á, số tháng 1 năm 2009.
 2. Đặng Qúy Dương (2012), “Vai trò của FDI trong ngành công nghiệp chế tác ở Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, số tháng 9 năm 2012.
 3. Đặng Qúy Dương (2012), “Đóng góp của ngành công nghiệp chế tác trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, số tháng 12 năm 2012.
 4. Đặng Qúy Dương (2012), “Tác động của FDI tới các ngành công nghiệp chế tác ở Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp nhà nước: "Ổn định và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay",  Mã số KX.01/11-15, tháng 12 năm 2012.
 5. Đặng Qúy Dương (2014), “Một số quan điểm và giải pháp tận dụng ảnh hưởng tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: "Khởi tạo động lực tăng trưởng mới: Tăng cường liên kết doanh nghiệp FDI - nội địa”, Đại học Kinh tế Quốc dân, tháng 3 năm 2014.
 6. Đặng Qúy Dương (2015), “Vốn xã hội và tác động của nó tới sự hài lòng trong cuộc sống của các hộ gia đình tại khu vực nông thôn Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, số tháng 10 năm 2015.
 7. Đặng Qúy Dương (2016), “Phát triển các dịch vụ hỗ trợ thương mại của Việt Nam trong thương mại biên giới Việt -Trung”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế: "Phát triển thương mại biên giới: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam”, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tháng 9 năm 2016.

 8. Đặng Qúy Dương (2016), “So sánh chính sách khởi nghiệp của Việt Nam với một số nước ASEAN”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, số tháng 10 năm 2016.

 9. Đặng Qúy Dương (2017), “Tổ chức thương mại xuyên biên giới Việt Trung theo mô hình chuỗi cung ứng mở ”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia: " Các mô hình khu kinh tế đặc thù tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, Đại học Kinh tế-Luật , Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh tháng 4 năm 2017.

 10. Đặng Qúy Dương (2017), “Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN trong trường Đại học kinh tế quốc dân Việt Nam ”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế: " Các vấn đề môi trường và kinh tế xã hội trong sự phát triển”, Đại học Kinh tế Quốc dân, tháng 5 năm 2017.

 11. Đặng Qúy Dương (2017), “Khu hợp tác kinh tế Trà Lĩnh (Việt Nam) và Long Bang (Trung Quốc): Thực trạng và triển vọng ”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế: " Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng, quản lý và phát triển khu kinh tế xuyên biên giới”, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tháng 5 năm 2017.

 12. Đặng Qúy Dương (2017), “Kinh nghiệm hoạt động hành chính – dịch vụ công trong thu hút đầu tư: Bài học cho tỉnh Nam Định ”, Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương, số tháng 6 năm 2017.