Trang Giới thiệu chung
 
Đỗ Anh Đức1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Đỗ Anh Đức

Năm sinh:

1983

Chức vụ:

Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Tiến sĩ

Điện thoại:

(84-24) 37547506 + 100

Email:

daduc@vnu.edu.vn

Địa chỉ cơ quan:

Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 2010-2015: Tiến sĩ, Ngành Quản lý Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • 2006-2009: Thạc sĩ, Ngành Tài chính Tiền tệ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • 2001-2005: Cử nhân, Ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân.

3. Quá trình công tác:

 • 2016 đến nay: Giảng viên Bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 2015: Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Dr.Homecare Việt Nam
 • 2011: Phó Tổng giám đốc Công ty thủy điện SGI - Lào
 • 2009: Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Navibank
 • 2006: Trưởng phòng Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy
 • 2005: Phó Trưởng Phòng Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy
 • 2004: Chuyên viên Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Tài chính - Ngân hàng
 • Quản lý Kinh tế

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Giải pháp quản lý chuyển đổi công nghệ và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở đài truyền hình Việt Nam, đồng tác giả, Nhà xuất bản công an nhân dân, 2015.

5.2. Các bài báo đăng tạp chí, hội thảo quốc tế

 1. Huong TTL, Le NT, Duc DA, Long NX, Prioritization of Factors Impacting on Water Security Using Analytic Hierarchy Process Method, Asian Journal of Scientific Research, tập 10, số 3, trang 236-243 (ISI/Scopus), 2017.
 2. Đỗ Anh Đức,Nguyễn Anh Tuấn, Nhận thức chung về khu hợp tác xuyên biên gii, Hội thảo quốc tế: Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng, quản lý và phát triển khu kinh tế xuyên biên giới, trang 102-110, 2017.

5.2. Các bài báo đăng tạp chí, hội thảo trong nước

 1. Đỗ Anh Đức, Nguyễn Trung Tuấn (2010), Nghiên cứu áp dụng một số kỹ thuật xử lý dữ liệu tiên tiến, Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, số155 -5/2010, trang 147.
 2. Đỗ Anh Đức (2010), Tăng cường huy động vốn ở Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy, Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, số157 - 7/2010, trang 51.
 3. Đỗ Anh Đức (2010), Những biện pháp nâng cao hiệu quả tín dụng ở Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy, Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, số158 - 8/2010, trang 55.
 4. Đỗ Anh Đức (2014), Nâng cao năng lực quản lý của chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 22 - 11/2014, trang 32.
 5. Đỗ Anh Đức (2014), Năng lực quản lý của giám đốc doanh nghiệp bất động sản trong điều kiện mới hiện nay, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Kinh doanh bất động sản - cơ hội và thách thức trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi, trang 457.
 6. Đỗ Anh Đức (2016), Để chính sách phát triển nhà ở xã hội đi vào cuộc sống,Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 08 - 04/2016, trang 90.
 7. Đỗ Anh Đức (2016), Cạnh tranh và thách thức trên thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập TPP,Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 11/2016, trang 18.
 8. Đỗ Anh Đức, Nguyễn Tuấn Anh (2017), Để DNNVV Việt Nam đón đầu được các cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0,Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 26 - 09/2017, trang 27.
 9. Nguyễn Thị Xuân Thúy, Đỗ Anh Đức (2017), Cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với công nghiệp Việt Nam,Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 241 - 07/2017, trang 17.