Trang Giới thiệu chung
 
Đỗ Anh Đức1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Đỗ Anh Đức

 

Năm sinh:

1983

Chức vụ:

Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Tiến sĩ

Điện thoại:

(+84) 437547506 +100

Di động

(+84)8 1368 6666

Email:

daduc@vnu.edu.vn/anhduc1510@gmail.com

Địa chỉ cơ quan:

Tầng 2 Nhà G4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 2018: Trao đổi học giả, Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan.
 • 2010 - 2015: Tiến sĩ, Ngành Quản lý Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • 2014 - 2014: Kỹ năng học thuật, Trường Đại học Monash (Australia)
 • 2006 - 2009: Thạc sĩ, Ngành Tài chính Tiền tệ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • 2005: Cử nhân, Ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân.

3. Quá trình công tác:

 • 2018-nay: Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Giáo dục Kỹ năng và Trí tuệ Sáng tạo kiêm Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý Kinh tế - Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 2017: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 2016 : Giảng viên Bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 2015: Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Dr.Homecare Việt Nam
 • 2011: Phó Tổng giám đốc Công ty thủy điện SGI - Lào
 • 2009: Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Navibank
 • 2006: Trưởng phòng Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy
 • 2005: Phó Trưởng Phòng Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy
 • 2004: Chuyên viên Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Tài chính - Ngân hàng
 • Quản lý Kinh tế

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:
 1. Giải pháp quản lý chuyển đổi công nghệ và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở đài truyền hình Việt Nam, đồng tác giả, Nhà xuất bản công an nhân dân, 2015 (sách chuyên khảo).
5.2. Các bài viết:
 1. Huong TTL, Le NT, Duc DA, Long NX, Prioritization of Factors Impacting on Water Security Using Analytic Hierarchy Process Method, Asian Journal of Scientific Research, tập 10, số 3, trang 236-243 (Scopus), 2017.
 2. Đỗ Anh Đức, Nguyễn Anh Tuấn, Nhận thức chung về khu hợp tác xuyên biên giới, Hội thảo quốc tế: Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng, quản lý và phát triển khu kinh tế xuyên biên giới, trang 102-110, 2017.
 3. Do Anh Duc, Phan Huy Duong, Ha Dieu Linh, Trinh Dinh Uyen, Le Trang Nhung, Nguyen The Kien, Quality function deployment method under interval neutrosophic environment for sustainable supplier selection, Asian Journal of Scientific Research, tập 12, số 3, trang 352-360 (Scopus), 2019.
 4. Do Anh Duc, Pham Ngoc Thach, Bui Hong Phuong, Canh Chi Dung, Luu Huu Van, Pham Thi Hong Diep, A Dynamic Fuzzy Multiple Criteria Decision - Making Approach for Lecturer Performance Evaluation, Journal of Management Infomation and Decision Sciences, tập 22, số 3, trang 250-261 (Scopus), 2019.
 5. Đỗ Anh Đức, Nguyễn Trung Tuấn (2010), Nghiên cứu áp dụng một số kỹ thuật xử lý dữ liệu tiên tiến, Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, số155 -5/2010, trang 147.
 6. Đỗ Anh Đức (2010), Tăng cường huy động vốn ở Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy, Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, số157 - 7/2010, trang 51.
 7. Đỗ Anh Đức (2010), Những biện pháp nâng cao hiệu quả tín dụng ở Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy, Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, số158 - 8/2010, trang 55.
 8. Đỗ Anh Đức (2014), Nâng cao năng lực quản lý của chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 22 - 11/2014, trang 32.
 9. Đỗ Anh Đức (2014), Năng lực quản lý của giám đốc doanh nghiệp bất động sản trong điều kiện mới hiện nay, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Kinh doanh bất động sản - cơ hội và thách thức trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi, trang 457.
 10. Đỗ Anh Đức (2016), Để chính sách phát triển nhà ở xã hội đi vào cuộc sống,Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 08 - 04/2016, trang 90.
 11. Đỗ Anh Đức (2016), Cạnh tranh và thách thức trên thị trường bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập TPP,Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 11/2016, trang 18.
 12. Đỗ Anh Đức, Nguyễn Tuấn Anh (2017), Để DNNVV Việt Nam đón đầu được các cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0,Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 26 - 09/2017, trang 27.
 13. Nguyễn Thị Xuân Thúy, Đỗ Anh Đức (2017), Cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với công nghiệp Việt Nam,Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 241 - 07/2017, trang 17.
 14. Đỗ Anh Đức, Nguyễn Thị Hoan (2017),Giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 31-11/2017, trang 24.
 15. Đỗ Anh Đức, Nguyễn Anh Quyền (2017), Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát triển nông thôn mới, số 35-12/2017 Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trang 28.
 16. Đỗ Anh Đức, Trương Thị Huệ (2018), Xây dựng mô hình đại học định hướng đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0, số 512-03/2018 Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, trang 25.
 17. Đỗ Anh Đức, Cảnh Chí Dũng (2018), Xây dựng tiêu chuẩn giảng viên cho Đại học nghiên cứu ở Việt Nam, số 252-06/2018 Tạp chí Kinh tế và Phát triển, trang 20.
 18. Đỗ Anh Đức, Thực trạng tín dụng sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, số 523-08/2018 Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, trang 49.
 19. Đỗ Anh Đức, Lưu Hữu Văn (2019), Xây dựng mô hình triển khai chức năng chất lượng để đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp xanh, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 262, tháng 04/2019, trang 80.
5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học:
 1. Đề tài cấp Nhà nước (NAFOSTED): "Tác động của động lực làm việc đến kết quả công việc của giảng viên tại đại học Quốc gia Hà Nội", Chủ trì.
 2. Đề tài cấp ĐHQGHN (Cấp Bộ): “Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp xanh sử dụng mô hình triển khai chức năng chất lượng”, Chủ trì.
 3. Đề tài cấp cơ sở (cấp trường): “Tín dụng cho sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội”, Chủ trì.