Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Đỗ Anh Đức1. Thông tin cá nhân:

 

Họ và tên:

Đỗ Anh Đức

Năm sinh:

1983

Chức vụ:

Giảng viên Bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Tiến sĩ

Điện thoại:

(+84) 437547506 + 100

Email:

daduc@vnu.edu.vn

Địa chỉ cơ quan:

Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 
2. Quá trình đào tạo:

 • 2010-2015: Tiến sĩ, Ngành Quản lý Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • 2006-2009: Thạc sĩ, Ngành Tài chính Tiền tệ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • 2001-2005: Cử nhân, Ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân.


3. Quá trình công tác:

 • 2016 đến nay: Giảng viên Bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 2013-2015: Phó Tổng giám đốc Công ty Đầu tư thương mai quốc tế Mặt trời Việt.
 • 2011-2013: Phó Tổng giám đốc Công ty thủy điện SGI - Lào.
 • 2009-2011: Giám đốc Công ty Chứng khoán CIMB - Vinashin.
 • 2006-2009: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, kiêm Trưởng Phòng Đầu tư, kiêm Trưởng phòng Pháp chế Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy.
 • 2005 - 2006: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy.
 • 2004 -2005: Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy.


4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Tài chính - Ngân hàng
 • Quản lý Kinh tế


5. Công trình đã công bố:

 1. Đỗ Anh Đức, Nguyễn Trung Tuấn (2010), Nghiên cứu áp dụng một số kỹ thuật xử lý dữ liệu tiên tiến, Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, số155 -5/2010, trang 147.
 2. Đỗ Anh Đức (2010), Tăng cường huy động vốn ở Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy, Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, số157 - 7/2010, trang 51.
 3. Đỗ Anh Đức (2010), Những biện pháp nâng cao hiệu quả tín dụng ở Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy, Tạp chí Kinh tế và Phát triển - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, số158 - 8/2010, trang 55.
 4. Đỗ Anh Đức (2014), Nâng cao năng lực quản lý của chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 22 - 11/2014, trang 32.
 5. Đỗ Anh Đức (2016), Để chính sách phát triển nhà ở xã hội đi vào cuộc sống,Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 08 - 04/2016, trang 90.