Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thùy Dung1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Nguyễn Thùy Dung


Năm sinh:

1976

Chức vụ:

Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Học vị:

Tiến sĩ  (2015)

Điện thoại liên hệ:

 (84) 919865618

Email:

nguyenthuydung@vnu.edu.vn/

dungtrangm@gmail.com

Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • Năm 1998: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Phương Đông.
 • Năm 2004: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Năm 2015: Tiến sĩ Kinh tế (chuyên ngành Quản trị kinh doanh), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

3. Quá trình công tác

 

 • Từ tháng 6/2016 - nay: Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội.
 • Từ tháng 1/2006 – 31/5/2006: Giảng viên Trường Đại học Lao động-Xã hội.
 • Từ 1998 - 1/2006: Giảng viên kiêm giảng trường đại học Phương Đông.

 

4. Kinh nghiệm tư vấn và giảng dạy

4.1. Tư vấn

 

 • 2007-2008: Chuyên gia tư vấn nhân sự, Dự án: Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển cho trường Cao đẳng Y tế Cao Bằng và Cao đẳng Y tế Lao Cao- Dự án Đan Mạch.
 • 2008: Chuyên gia phân tích tổ chức, Dự án: Xây dựng ngân hàng máu tại Việt Nam- Dự án World Bank. 
 • 2008-2009: Chuyên gia phân tích tổ chức, Dự án: Phân tích các bên liên quan (Phân tích tiền dự án cho việc Tổ chức minh bạch quốc tế mở VP đại diện tại Việt Nam).
 • 2010: Chuyên gia phân tích tổ chức- Dự án: Phân tích tiền dự án Tái cấu trúc hoạt động toàn hệ thống của Hội khuyết tật Hà Nội), dự án do tổ chức PTU- Đan Mạch tài trợ.
 • 2013-2015: Thư ký chuyên môn, Dự án: Chuyển đổi mô hình đào tạo trường đại học Lao động- Xã hội do Trường đại học Lao động xã hội thực hiện.
 • 2015: Trưởng nhóm phân tích đánh giá đề tài cấp thành phố: Đánh giá tiềm năng xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội do Viện nghiên cứu kinh tế-xã hội thành phố Hà Nội chủ trì.
 • 2015-2016: Thành viên Ban chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước: Khoa học lãnh đạo, quản lý và việc vận dụng vào Việt Nam do PGS.TS Đỗ Minh Cương, chủ nhiệm bộ môn Văn hóa doanh nghiệp, đại học Kinh tế, ĐH Quốc Gia Hà Nội chủ trì.
 • 2016: Chuyên gia xây dựng chương trình đào tạo Dự án: Xây dựng chiến lược cho trường dân tộc nội trú Lào Cai, dự án tài trợ bởi Luxembourg.
 • 2016-2017: Chuyên gia tư vấn nhân sự Dự án: Xây dựng và triển khai chiến lược cho Tổng công ty nhà và phát triển đô thị- Bộ Quốc phòng do Viện QTKD, Đại học Kinh tế ĐH Quốc Gia chủ trì.
 • 2017: Chuyên gia theo dõi và đánh giá Dự án: Nghiên cứu, đánh giá thị trường cho vay tiêu dùng tại Việt Nam do Viện QTKD, Đại học Kinh tế ĐH Quốc Gia chủ trì.
 • 2017-2018: Chuyên gia tư vấn nhân sự Dự án: Xây dựng và triển khai chiến lược cho Tổng công ty trực thăng Việt Nam do Viện QTKD, Đại học Kinh tế ĐH Quốc Gia chủ trì.

 

4.2. Giảng dạy và đào tạo

 

 • Giảng dạy cho sinh viên, học viên cao học các hệ đào tạo chính quy tại trường ĐH Kinh tế đại học Quốc gia Hà Nội; Viện QTKD đại học FPT, đại học Lao động Xã hội, Học viện Phụ nữ từ 2006 đến nay.
 • Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học thuộc ngành quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, viết Đề án môn học và Chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp từ năm 2006 đến nay.
 • Thiết kế và thực hiện các khóa đào tạo về các lĩnh vực Quản trị doanh nghiệp:
  • Văn hóa doanh nghiệp
  • Quản trị chiến lược
  • Kỹ năng lãnh đạo
  • Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược
  • Hành vi tổ chức

 

5. Các công trình nghiên cứu khoa học

5.1. Các công trình khoa học đã công bố:

 1. Nguyễn Thùy Dung (2018), ‘Định hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp- nghiên cứu trường hợp điển hình tại công ty cổ phần Vịnh Mặt Trăng’, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học KTQD, số đặc biệt tháng 6/2018: 123-133.
 2. Nguyễn Thùy Dung (2016),‘Năng lực và hiệu quả lãnh đạo tại các tổ chức công và tư ở Việt Nam’, Tạp chí Kinh tế và phát triển, Đại học KTQD, số đặc biệt tháng 11/2016: 89-95.
 3. Phan Thị Thục Anh, Nguyễn Thùy Dung (2015)‘Tác động của yếu tố môi trường đến hoạt động đổi mới sáng tạo trong các tổ chức tại Việt Nam’, Tạp chí Kinh tế và phát triển, Đại học KTQD, số đặc biệt tháng 12/2015: 35-42.
 4. Nguyễn Thùy Dung, Hoàng Thanh Tùng (2015), ‘Sự công bằng trong ghi nhận, cơ hội thăng tiến và động lực làm việc của giảng viên’, Tạp chí Kinh tế và phát triển, Đại học KTQD, số 211(II): 121-120.
 5. Nguyễn Thùy Dung (2014), ‘Organizational equity theory and its application in Vietnamese education system’, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: ‘Innovation,competitiveness and international economic cooperation, the 12th IFEAMA International Conference Proceeding, ISBN.978-604-927-820-4, 8/2014.
 6. Nguyễn Thùy Dung, Trần Thị Thu (2013), ‘Lãnh đạo, cơ chế chia sẻ tri thức và động lực làm việc của giảng viên’, Tạp chí Kinh tế và phát triển, Đại học Kinh tế quốc dân, số đặc biệt, tháng 11/2013: 6-12.
 7. Nguyễn Thùy Dung, Phan Thị Thục Anh (2012), ‘Những nhân tố tác động đến động lực học tập của sinh viên: nghiên cứu tại một trường đại học ở Hà Nội. Tạp chí Kinh tế và phát triển, Đại học kinh tế quốc dân, số đặc biệt tháng 11/2012: 24-30.
 8. Nguyễn Thùy Dung (2011), ‘Những nhân tố tác động đến sự hài lòng của người lao động, tổng kết các mô hình lý thuyết và kinh nghiệm áp dụng tại Việt Nam,2011,Tạp chí Nghiên cứu kinh tế’- Viện nghiên cứu kinh tế TW, số 41(6/2011): 31-37.
 9. Nguyễn Thùy Dung (2005), ‘Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực theo năng lực cần thiết- một phương pháp mới nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên’,Tạp chí Kinh tế và phát triển- Đại học kinh tế quốc dân, số 102 (12/2005): 45-47, 51.

5.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 1. Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên. Thời gian thực hiện:11/2011-11/2012. Nghiệm thu: Xuất sắc
 2. Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thúc đẩy tự học của sinh viên trường đại hoc Lao động-Xã hội. Thời gian thực hiện: 12/2014 - 12/2015. Nghiệm thu: xuất sắc.
 3. Thành viên Ban chủ nhiệm đề tài cấp Đánh giá tiềm năng xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội. Thời gian thực hiện: 12/2014 - 12/2015. Đề tài cấp thành phố. Thành viên Ban chủ nhiệm, nghiệm thu: xuất sắc.
 4. Thành viên Ban chủ nhiệm đề tài “Khoa học lãnh đạo, quản lý và việc vận dụng vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Thời gian thực hiện: 6/2013 - 6/2016. Đề tài cấp Nhà nước. Thành viên.
 5. Thành viên Ban biên soạn sách tham chuyên khảo “Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp- nghiên cứu điển hình các doanh nghiệp dệt may và công nghệ thông tin Việt Nam”.
 6. Thành viên Ban chủ nhiệm đề tài: “Nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vay tiêu dùng của người dân Việt Nam hiện nay và những khuyến nghị, đề xuất’, đề tài nhánh B cấp Đại học Quốc Gia, năm 2018-2019.
 7. Chủ nhiệm đề tài: “Văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành thủ công mỹ nghệ tại Hà Nội”, đề tài nhánh C, cấp cơ sở, đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội, năm 2018-2019.