Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thùy Dung1. Thông tin cá nhân:


Họ và tên:

Nguyễn Thùy Dung


Năm sinh:

1976

Chức vụ:

Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Học vị:

Tiến sĩ  (2015)

Điện thoại liên hệ:

 (84) 919865618

Email:

nguyenthuydung@vnu.edu.vn/

dungtrangm@gmail.com

Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

2. Quá trình đào tạo:


 • Năm 1998: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Phương Đông.
 • Năm 2004: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Năm 2015: Tiến sĩ Kinh tế (chuyên ngành Quản trị kinh doanh), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.3. Quá trình công tác: • Từ tháng 6/2016 - nay: Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội.
 • Từ tháng 1/2006 - 31/5/2006: Giảng viên Trường Đại học Lao động - Xã hội.
 • Từ 1998 - 1/2006: Giảng viên kiêm giảng trường đại học Phương Đông.4. Kinh nghiệm tư vấn và giảng dạy:


4.1. Tư vấn:

 • 2007-2008: Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển cho Trường Cao đẳng Y tế Cao Bằng và Cao đẳng Y tế Lào Cai - Dự án Đan Mạch. Vai trò: Tư vấn viên.
 • 2008: Tham gia đánh giá dự án xây dựng ngân hàng máu tại Việt Nam - Dự án World Bank. Vai trò: Nghiên cứu viên.
 • 2008-2009: Phân tích các bên liên quan (Phân tích tiền dự án cho việc Tổ chức minh bạch quốc tế mở VP đại diện tại Việt Nam). Vai trò: Tư vấn viên.
 •  2010: Phân tích tổ chức - Hội khuyết tật Hà Nội (phân tích tiền dự án Tái cấu trúc hoạt động toàn hệ thống của Hội khuyết tật Hà Nội), dự án do tổ chức PTU - Đan Mạch tài trợ. Vai trò: Tư vấn viên.
 • 2013-2015: Thực hiện dự án chuyển đổi mô hình đào tạo trường đại học Lao động - Xã hội. Vai trò: Thư ký dự án.


4.2. Giảng dạy:

Thiết kế và thực hiện các khóa đào tạo về các lĩnh vực Quản trị doanh nghiệp:

 • Văn hóa doanh nghiệp
 • Quản trị chiến lược
 • Kỹ năng quản trị và phát triển bản thân
 • Kỹ năng lãnh đạo và ra quyết định
 • Kỹ năng đàm phán thương lượng
 • Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược5. Các công trình nghiên cứu khoa học:


5.1. Các công trình khoa học đã công bố:


 1. Tác động của yếu tố môi trường đến hoạt động đổi mới sáng tạo trong các tổ chức tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, số đặc biệt tháng 12/2015: 35-42.
 2. Sự công bằng trong ghi nhận, cơ hội thăng tiến và động lực làm việc của giảng viên, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, số 211(II): 121-120.
 3. Lãnh đạo, cơ chế chia sẻ tri thức và động lực làm việc của giảng viên, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, số đặc biệt, tháng 11/2013: 6-12.
 4. Những nhân tố tác động đến động lực học tập của sinh viên: nghiên cứu tại một trường đại học ở Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, số đặc biệt tháng 11/2012: 24-30.
 5. Những nhân tố tác động đến sự hài lòng của người lao động, tổng kết các mô hình lý thuyết và kinh nghiệm áp dụng tại Việt Nam, 2011,Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế - Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương, số 41(6/2011): 31-37.
 6. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực theo năng lực cần thiết - một phương pháp mới nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, số 102 (12/2005): 45-47, 51.
 7. Organizational equity theory and its application in Vietnamese education system, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: “Innovation,competitiveness and international economic cooperation”, the 12th IFEAMA International Conference Proceeding, ISBN.978-604-927-820-4, 8/2014.


5.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên. Thời gian thực hiện: 11/2011-11/2012. Đề tài cấp trường. Chủ nhiệm đề tài, nghiệm thu: Xuất sắc.
 2. Nghiên cứu thúc đẩy tự học của sinh viên trường đại hoc Lao động - Xã hội. Thời gian thực hiện: 12/2014 - 12/2015. Đề tài cấp trường. Chủ nhiệm đề tài, nghiệm thu: Xuất sắc.
 3. Đánh giá tiềm năng xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội. Thời gian thực hiện: 12/2014 - 12/2015. Đề tài cấp thành phố. Thành viên Ban chủ nhiệm, nghiệm thu: Xuất sắc.
 4. Khoa học lãnh đạo, quản lý và việc vận dụng vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Thời gian thực hiện: 6/2013 - 6/2016. Đề tài cấp Nhà nước. Thành viên.