Trang Giới thiệu chung
 
Đinh Văn Toàn1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Đinh Văn Toàn

Năm sinh:

1967

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Trưởng ban Thanh tra & Pháp chế ĐHQGHN; Giảng viên Viện QTKD Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Học vị:

Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh: Thành thạo; Tiếng Nga: C

Email:

dinhvantoan@vnu.edu.vn

Điện thoại:

(84) 912.102.099

Địa chỉ CQ:

Phòng 502, Nhà Điều hành ĐHQGHN. Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 2. Quá trình đào tạo:

 • 1985-1990: Học Đại học tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; Chuyên ngành Kinh tế năng lượng
 • 1995-1997: Học Thạc sĩ kinh tế tại Đại học Quốc gia Australia (ANU)
 • 1998-1999: Quản lý phát triển nguồn nhân lực. Học viện Công nghệ Châu Á (AIT) và Ủy hội Sông Mê-Kông
 • 2004-2006: Học Cao cấp Lý luận Chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • 2005-2006: Học Nghiệp vụ sư phạm tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2009: Học lớp Lãnh đạo và quản lý dành cho cán bộ lãnh đạo tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Bộ Xây dựng
 • 2006-2010: Nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân. Tên đề tài Luận án Tiến sĩ: "Phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2015"
 • 2010: Bồi dưỡng Kiến thức quốc phòng – an ninh Đối tượng 2
 • 2011: Học lớp Chuyên viên cao cấp tại Học viện Hành chính Quốc gia
 • 2014: Học lớp đào tạo Kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học và trung cấp chuyên nghiệp
 • 2018: Học lớp bồi dưỡng chức danh Giảng viên cao cấp tại Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

3. Nghiên cứu và giảng dạy

3.1. Quá trình công tác:

 • Từ 01/2014 - Nay: Trưởng Ban Thanh tra & Pháp chế Đại học Quốc gia Hà Nội; Giảng viên Bộ môn Quản trị chiến lược - Viện Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN
 • 8/2011-12/2013: Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 12/2010-7/2011: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam
 • 12/2007-12/2010: Phó trưởng Ban QLDA Trường Đại học Dầu khí Việt Nam
 • 7/2006-11/2007: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo nâng cao; Giảng viên Trường ĐH Điện lực.
 • 9/2005-6/2006: Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực
 • 12/2004-8/2005: Phó trưởng Ban KHCN&MT Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
 • 02/2001-11/2004: Phó Chánh Văn phòng; Trưởng phòng Tổng hợp Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
 • 5/1998-02/2001: Chuyên viên Ban TCCB, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
 • 8/1990-5/1998: Chuyên viên, Ban QLDA Các công trình điện, Bộ Năng lượng.

3.2. Hướng dẫn, đào tạo HVCH, NCS:

 • Số lượng tiến sĩ đã và đang đào tạo: 2
 • Số lượng thạc sĩ đã và đang đào tạo: 25

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
 • Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp, tổ chức.
 • Quản trị chiến lược, đổi mới và phát triển tổ chức.
 • Các môn học/đề tài về lĩnh vực quản trị, quản lý.

5. Công trình đã công bố

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Doanh nhân và văn hóa doanh nhân Việt Nam, tham gia biên soạn, Nhà xuất bản ĐHQGHN, 2015.
 2. Giáo trình "Quản trị công ty", chủ biên, Nhà xuất bản ĐHQGHN, 2018.

5.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế)

Kỷ yếu và báo cáo tại hội thảo quốc tế:

 1. Guidelines on Human Resources Training and Development, The Mekong River Commission’s Competency Strengthen Program Workshop, tham gia biên soạn, Tháng 10, 2001.
 2. Training Needs Assessment and BDP Indicative Training Plan for Vietnam, Working Paper, International Conference on the Mekong River Basin Development Plan Program, Tháng 6, 2003.
 3. Instructor Training Project in EVN’s Human Resource Development Progress, ASEAN’s Power Utility/ Authorities Human Resource Development Conference, Langkawi, Malaysia, Tháng 12, 2005.
 4. Training Needs Assessment & Implementation Plan For Vietnam Rural Electrification, Working papers prepared for Rural Electrification Phase II Project’s Capacity Building and Training Needs Workshop, 5/2007.
 5. The Role of Entrepreneurship Development in Universities to Promote Knowledge Sharing: The Case of Vietnam national University Hanoi, Kỷ yếu tại hội thảo quốc tế: "Asia Pacific Conference on Information Management 2016: Common Platform to A Sustainable Society In The Dynamic Asia Pacific", 10/2016.
 6. Start-up in university and university-enterprise partnership: managerial implications for Vietnam, Kỷ yếu hội thảo quốc tế “International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement”, 10/2016.

Tạp chí chuyên ngành trong nước:

 1. Đào tạo nguồn nhân lực cho EVN – đâu là giải pháp trọng tâm, Tạp chí Điện lực, 2005.
 2. Đánh giá nhu cầu đào tạo – một nội dung trọng tâm của công tác lập kế hoạch đào tạo ở đơn vị, Tạp chí Điện lực, 2005.
 3. Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực EVN, Tạp chí Điện lực, 2008.
 4. Phát triển nguồn nhân lực của EVN đến năm 2015 – cần giải pháp đồng bộ, Tạp chí Điện lực, 2009.
 5. Áp dụng hàm sản xuất Cobb-Douglas để ước lượng đóng góp của nguồn nhân lực vào kết quả sản xuất kinh doanh điện ở Việt Nam thời kỳ 2001-2008, Tạp chí Kinh tế & phát triển, số 152 (II) Tháng 2/2010.
 6. Phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Bắc Kạn: một số vấn đề đặt ra và giải pháp, Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 22, 11/ 2015.
 7. Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn mới, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 240 năm 2016.
 8. Hợp tác đại học – doanh nghiệp trên thế giới và một số gợi ý cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế và kinh doanh, Vol. 32, số 4, 2016.
 9. Promoting university startups’ development: International experiences and policy recommendations for Vietnam, Vietnam’s Socio-Economic Development, Vol. 22, No. 90, 7/2017, tr. 19-42.
 10. University - Enterprise Cooperation in International Context and Implications for Vietnam, Vietnam Economic Review, No. 7 (275), 7/2017.
 11. Nhân lực du lịch Quảng Bình trước yêu cầu hội nhập ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Quản lý, số 26, 6 - 2018.

6. Các đề tài nghiên cứu khoa học:

6.1. Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì:

 1. Nghiên cứu sắp xếp quy hoạch lại hệ thống các trường đào tạo và thành lập trường Cao đẳng Điện lực của Tổng công ty Điện lực Việt Nam; Nghiên cứu nguồn và cơ chế phân bổ kinh phí cho đào tạo trong Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Tổng công ty, chủ nhiệm, 2001.
 2. Nghiên cứu biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực sử dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Tập đoàn, chủ nhiệm, 2008.

6.2. Đề tài, đề án hoặc nhiệm vụ KHCN các cấp đang chủ trì:

 1. Nghiên cứu mô hình doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và đề xuất áp dụng cho Đại học Quốc gia Hà Nội, Đề tài nghiên cứu KHCN cấp ĐHQGHN, chủ nhiệm, 2016-2017.
 2. Tinh thần doanh nghiệp trong quản trị và điều hành trường đại học công lập ở Việt Nam, Đề tài nghiên cứu KHCN cấp cơ sở, chủ nhiệm.