Trang Giới thiệu chung
 
Hồ Chí Dũng 

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Hồ Chí Dũng


Năm sinh:

1969

Chức vụ/ Vị trí công tác:

 Phó Viện trưởng Viện QTKD;

Chủ nhiệm Bộ môn Marketing, Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Tiến sĩ

Ngoại ngữ:

Anh văn

Email:

dunghc@vnu.edu.vn

Điện thoại:

(84) 915342886

Địa chỉ CQ:

Số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

2. Quá trình đào tạo:

 • 1992: Đại học; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Chuyên ngành: Kinh tế Du lịch

 • 1997: Đại học; Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội; Chuyên ngành: Tiếng Anh

 • 1999: Thạc sĩ; Trường Đại học Boise State; Hoa Kỳ; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

 • 2013: Giảng viên trực tuyến (Master Online Teacher); Đại học Illinois, Hoa Kỳ

 • 2014: Tiến sĩ; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing)

3. Quá trình công tác:

 • 1/2019 - nay: Phó Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

 • 11/2014 - nay: Chủ nhiệm Bộ môn Marketing, Giảng viên Khoa/Viện Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

 • 4/2014-10/2014: Giảng viên, chuyên viên tư vấn khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

 • 2009-4/2014: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Marketing, Giảng viên khoa Marketing, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

 • 2010-10/2014: Giám đốc Trung tâm Marketing và Thương hiệu, Giảng viên khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
 • 2007-2009: Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Marketing, Giảng viên khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
 • 1996-2007: Giảng viên khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
 • 1/1996-10/1996: Đại diện Bán hàng Văn phòng Đại diện Caltex Việt Nam
 • 1992-1995: Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Việt Tiến

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Quản trị Thương hiệu
 • Marketing Chiến lược
 • Marketing Địa phương

5. Công trình đã công bố:

5.1. Các bài viết

 1. Marketing chiến lược trong kinh doanh rạp chiếu phim tại Hà Nội. Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 17, tháng 7 năm 2016.
 2. Dịch vụ chuyên môn (Professional Services) và khoảng trống nghiên cứu ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia. 2016
 3. Hành vi mua thuốc thú y của các hộ chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Kỷ yếu Hôin thảo Khoa học Quốc gia. 2015
 4. Ảnh hưởng của niềm tin đến việc thực hiện marketing quan hệ giữa các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia, 2014.
 5. Xây dựng thang đo lường một số nhân tố trong mô hình lòng trung thành thương hiệu - Nghiên cứu sản phẩm dầu gội đầu tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Dự báo số tháng 4, 2013
 6. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự trung thành về thái độ của người tiêu dùng Việt Nam đối với sản phẩm dầu gội đầu, Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 19, tháng 5, 2013
 7. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu của người tiêu dùng Việt Nam đối với sản phẩm nước uống đóng chai, Tạp chí Khoa học Thương Mại số 55, tháng 3, 2013.
 8.  Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi từ chối sản phẩm cạnh tranh của người tiêu dùng Việt Nam đối với sản phẩm nước uống đóng chai, Tạp chí Con số & Sự kiện, số tháng 4, 2013)
 9. Lòng trung thành của người Việt Nam với thương hiệu nước uống đóng chai và gợi ý chính sách quản trị quan hệ khách hàng, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, 2012.
 10. Review Brand Management Books of Aaker, Kapferer, and Keller: Similarities and Differences, Tạp chí Shogaku Ronsan, The Journal of Commerce, Chuo University, Japan, 2006)
 11. Vận dụng quy trình 4 bước trong xây dựng thương hiệu mạnh với bối cảnh Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 2005.

5.2. Các đề tài nghiên cứu khoa học

 1. Marketing chiến lược trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giải trí tại Việt Nam - Nghiên cứu trường hợp cụm rạp Platinum Cineplex; Đề tài cấp cơ sở (Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN); 5/2015 - 8/2016.
 2. Cách thức tổ chức giao dịch giữa các doanh nghiệp - Một nghiên cứu các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại Việt Nam, Đề tài cấp cơ sở (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), Thành viên, 8/2013 - 7/2104.
 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của thương hiệu đến hành vi mua hàng tiêu dùng nhanh của người tiêu dùng Hà Nội, Đề tài cấp cơ sở (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), Chủ trì, 2011.
 4. Chiến lược quan hệ công chúng và sự trung thành của người tiêu dùng Việt Nam đối với thương hiệu sản phẩm điện tử gia dụng trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Đề tài cấp Bộ GD&ĐT, Thư ký, 2009 - 2010.
 5. Ứng dụng các phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động marketing ở các doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng vừa và nhỏ ở Việt Nam, Đề tài cấp Bộ GD-ĐT, Thành viên, 2009 - 2010.
 6. Marketing công cộng với việc cải thiện chất lượng dịch vụ vận tải xe buýt công cộng tại Hà Nội, Đề tài cấp Bộ GD&ĐT, Thành viên, 2007.
 7. Xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Thực trạng và giải pháp; Đề tài cấp Bộ GD&ĐT, Thành viên, 2003-2004.