Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Trương Thị Hoài Thơ1. Thông tin cá nhân

Họ và tên:

Trương Thị Hoài Thơ

 

Năm sinh:

1991

Vị trí công tác:

Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng

Học vị:

Thạc sĩ

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

ttht.266@gmail.com

Điện thoại:

(84-4) 37547506

Địa chỉ CQ:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN

 2. Quá trình đào tạo:

  • 2009 - 2013: Cử nhân Kế toán, chuyên ngành Kế toán tổng hợp, Đại học Kinh tế Quốc dân
  • 2013 - 2014: Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính và Đầu tư, Đại học Queen Mary, London

3. Quá trình công tác:

  • 07/2015 - nay: Giảng viên, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
  • 10/2015 - nay: Trợ lý Hợp tác phát triển, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học KInh tế, ĐHQGHN

4. Công trình nghiên cứu

“Đánh giá tác động của cụm, khu công nghiệp đến tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Hưng Yên”, Thành viên, 2014-2015