Trang Giới thiệu chung
 
Lương Thị Ngọc Hà
1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:
Lương Thị Ngọc Hà
Năm sinh:
1985
Vị trí công tác:
Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐHKT
Học hàm:
Thạc sĩ
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
Điện thoại:
0983.33.1385
Địa chỉ CQ:
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 

2. Quá trình đào tạo:

 • 2003-2007: Cử nhân tiếng Anh Thương mại tại Đại học Ngoại thương Hà Nội, Việt Nam.
 • 2009-2010: Thạc sĩ Nghiên cứu Phát triển, tại Viện Khoa học Xã hội, Trường Đại học Erasmus Rotterdam, The Hague, Hà Lan.
 
3. Quá trình công tác:
 • Tháng 11/2013 đến nay: Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Tháng 1/2013 - 10/2013: Cán bộ chương trình tại Tổ chức Quỹ Úc vì Nhân dân Châu Á và Thái Bình Dương tại Việt Nam (AFAP Việt Nam).
 • Tháng 10/2007 - 12/2012: Nghiên cứu viên tại Trung tâm Tư vấn Chính sách, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam.
 • Tháng 12/2007 - 4/2008: Biên dịch Anh-Việt cuốn sách “Lợi thế Cạnh tranh Quốc gia” của tác giả Michael E. Porter, Việt Nam.
 • 2005 - 2007: Phiên dịch viên, tổ chức và hỗ trợ một số công ty nước ngoài tham gia Hội chợ quốc tế Việt Nam năm 2005, 2006, 2007, Việt Nam.
 
4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:  
 • Chính sách công;
 • Kinh tế công cộng;
 • Bất bình đẳng và đói nghèo

5. Công trình đã công bố:

 1. Đề tài “Đánh giá mức độ sẵn sàng chi trả bảo hiểm nông nghiệp của hộ gia đình nông thôn Việt Nam:  Trường hợp nghiên cứu ở Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh”, năm 2014.
 

6. Những thông tin khác về hoạt động NCKH:

 • 2012-2013: Cán bộ chương trình cho dự án “Xây dựng cầu nối để cải thiện chi tiêu công tại Đông Nam Á”, sử dụng các công cụ trách nhiệm xã hội như Khảo sát theo dõi chi tiêu công (PETS), Thẻ cho điểm cộng đồng (CSC) và Thẻ báo cáo công dân (CRC), tài trợ bởi USAid
 • 2011-2012: Điều phối viên và nghiên cứu viên cho dự án “Xây dựng Chiến lược phát triển Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Lào”, tài trợ bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
 • 2011: Nghiên cứu viên dự án “Ứng phó với biến đổi khí hậu: Gắn kết cộng đồng địa phương vào quá trình ra quyết định”, tài trợ bởi AusAid.
 • 2008-2009: Nghiên cứu viên chính dự án “Bốn vấn đề chính của phát triển nông thôn trong giai đoạn mới tại Việt Nam” thuộc Chương trình nghiên cứu Quốc gia “Các vấn đề chính trong phát triển kinh tế Việt Nam tới năm 2020”, ký hiệu KX01/06-1.
 • 2008: Thành viên tham gia xây dựng dự thảo Đề cương phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phục vụ việc ra Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 tại kỳ họp 7, Đại hội Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10.
 • 2008: Nghiên cứu viên dự án “Tác động điều chỉnh cơ cấu của tự do hóa thương mại ở Việt Nam” tài trợ bởi ACIAR.
 • 2007-2008: Nghiên cứu viên dự án “Tác động Kinh tế xã hội của dịch cúm gia cầm và các biện pháp kiểm soát đối với các hội gia đình chăn nuôi gia cầm nhỏ trong vườn tại các nước Châu Á” hợp tác với các Viện nghiên cứu của Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, tài trợ bởi IDRC.